Radioaktiivse lagunemise seadus

Radioaktiivse lagunemise seadus esitatakse tuumafüüsikas üldiselt valemi kujul, mis kirjendab radioaktiivses aineproovis hetkel veel lagunemata aatomituumade arvu eksponentsiaalse vähenemise seaduspärasust:

Suuruse eksponentsiaalne vähenemine väärtuselt N aja t jooksul
,

kus on aatomituumade arv alghetkel () ja on igale nukliidile ainuomane radioaktiivse lagunemise konstant (selle väärtus leitakse eksperimendist); on naturaallogaritmide alus.

Lagunemiskonstant väljendab radioaktiivse lagunemise ajalist tõenäosust, ühik 1/s. Lagunemiskonstandi pöördväärtus on aatomituuma keskmine eluiga; see on ajavahemik, mille vältel radioaktiivsete aatomite arv väheneb väärtuseni 1/e ≈ 0,368 esialgsest. Seega

.

Praktikas on sageli mugavam esitada see seadus kujul

,

kus suurust nimetatakse poolestusajaks. See on võrdne ajavahemikuga, mille vältel radioaktiivsete tuumade arv väheneb kaks korda ehk pooleni esialgsest arvust.