Radioaktiivse lagunemise seadus

Radioaktiivsete aatomituumade arv N kahaneb aja t jooksul vastavalt seadusele

,

kus on antud isotoopi iseloomustav karakteristik (radioaktiivse lagunemise konstant, mis on leitud-mõõdetud eksperimendist). e on naturaallogaritmi alus. Aatomituuma keskmine eluiga , seega

.

Praktikas on sageli mugavam esitada see seadus kujul

,

kus suurust nimetatakse poolestusajaks. See on võrdne ajavahemikuga, mille vältel radioaktiivsete tuumade arv kahaneb kaks korda.