Raadiojaam (seade)

Raadiojaam on raadioseade või raadioseadmete kogum koos lisaseadmetega, millel on ühine asukoht ja mida kasutatakse raadiosideks või raadioastronoomiaks. Peamised osad võivad olla raadiosaatja ja raadiovastuvõtja, toiteallikad ja raadioantennid.

Raadiojaamade tüüpe ja liike muuda

 1. Liikuva maaside raadiojaam (land station) on liikuvas maasides kasutatav raadiojaam, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks liikumise ajal.
 • Liikuva maaside raadiojaamad on:
 1. Baasjaam (base station) on liikuvas maasides kasutatav statsionaarse asukohaga raadiojaam (k.a repiiter). Baasjaam määrab ära konkreetse liikuva maaside raadiovõrgu kasutuspiirkonna.
 2. Repiiter (repeater) on liikuvas maasides kasutatav statsionaarse asukohaga raadiojaam, mis saadab vastuvõetud signaali uuesti välja pärast signaali võimendamist ja võimalikku muud ettemääratud töötlust.
 3. Liikuva maaside kohtkindel raadiojaam on liikuvas maasides kasutatav raadiojaam, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks liikumise ajal.
 • Liikuv raadiojaam (mobile station) on liikuvas sides kasutatav raadiojaam, mis on ette nähtud kasutamiseks liikumise ajal.
 • Liikuva maaside liikuv raadiojaam (land mobile station) on liikuvas maasides kasutatav raadiojaam, mis on mõeldud kasutamiseks liikumise ajal või lühiajalistel peatumistel.
 • Paikne raadiojaam (fixed station) on paikses sides kasutatav raadiojaam, mis on ette nähtud kasutamiseks statsionaarsest punktist.
 • Maajaam (earth station) on Maa pinnal või Maa atmosfääris asuv raadiojaam, mis on ette nähtud side pidamiseks kosmosejaamadega.
 • Fiiderlink (feeder-link) on raadiosideliin, mis on ette nähtud side pidamiseks statsionaarse asukohaga maajaama ja kosmosejaama vahel.
 • Liikuv maajaam (mobile earth station) on liikuvas kosmosesides kasutatav maajaam.
 • Kosmosejaam (space station) on väljaspool Maa atmosfääri paiknev raadiojaam.
 • Liikuv raadionavigatsiooni raadiojaam (radionavigation mobile station) on liikumise ajal objekti enda asukoha ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks kasutatav raadiojaam.
 • Raadionavigatsiooni maapealne raadiojaam (radionavigation land station) on fikseeritud asukohast objekti enda asukoha ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks kasutatav raadiojaam.
 • Kõrgplatvormi jaam (high altitude platform station) on 20 kuni 50 km kõrgusel Maa suhtes fikseeritud asukohaga objektil asuv raadiojaam.
 • Kalda-raadiojaam (coast station) on maismaal statsionaarselt paigaldatud veesõidukitega side pidamiseks kasutatav raadiojaam.
 • Raadiosond (radiosonde) on õhusõiduki, õhupalli või muu sarnase pardal asuv automaatne meteoroloogilist informatsiooni edastav raadiojaam.
 • Raadiolokaator (radiolocation land station) on teiste objektide asukoha ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks kasutatav raadiojaam.
 • Liikuv raadiolokaator (radiolocation mobile station) on liikumise ajal teiste objektide asukoha ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks kasutatav raadiojaam.
 • Raadiomajakas (radiobeacon) on raadiosaateseade, mis oma kiirgusega võimaldab liikuval raadiojaamal kindlaks määrata viimase asukoha või suuna raadiomajaka suhtes.
 • Avariipoi (emergency position-indicating radiobeacon) on liikuva side raadiosaateseade, mille kiirgus on ette nähtud pääste- ja otsimistööde võimaldamiseks.
 • Markermajakas (marker beacon) on vertikaalselt kiirgav raadiosaateseade, mida kasutatakse õhusõiduki asukoha määramisel.
 • Radar on signaalide võrdlemisel põhinev raadiojaam objektide asukoha ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks.
 • Primaarradar (primary radar) on väljakiiratud signaali ja peegeldunud signaali võrdlemisel töötav radar.
 • Sekundaarradar (secondary radar) on objekti asukohast väljakiiratud signaali võrdlemisel töötav radar.
 • Instrumentaal maandumissüsteem (pimemaandumissüsteem) (instrument landing system) on raadionavigatsiooniks kasutatav süsteem, mis annab õhusõiduki kohta horisontaalset ja vertikaalset informatsiooni enne maandumist ja maandumise ajal.
 • Raadio-kõrgusmõõtur (radio altimeter) on raadionavigatsiooniks kasutatav raadioseade õhu- või kosmosesõiduki pardal, mis on ette nähtud õhu- või kosmosesõiduki kõrguse määramiseks Maa pinnast või mõnest teisest pinnast.
 • Veesõiduki raadiojaam (ship station) on veesõiduki pardal paiknev raadiojaam. Veesõiduki raadiojaamaks ei loeta päästevahendite raadiojaamu.
 • Veesõiduki maajaam (ship earth station) on liikuva mere-kosmoseside liikuv maajaam, mis asub veesõiduki pardal.
 • Veesõiduki pardasideraadiojaam (on-board communication station) on väikese võimsusega liikuva mereside liikuv raadiojaam, mis on ette nähtud side pidamiseks veesõiduki pardal, veesõiduki ja tema päästepaatide, samuti aga omavahel seotud laevade grupi vahel.
 • Veesõiduki avariiraadiojaam (ship´s emergency transmitter ) on veesõiduki raadiojaam, mida kasutatakse ainult avariisagedustel avarii- ja ohutussideks.
 • Sadama-raadiojaam (port station) on kalda-raadiojaam sadamas või selle lähiümbruses, mis on ette nähtud side pidamiseks veesõidukite raadiojaamadega.
 • Lennuside raadiojaam (aeronautical station) on maapealne raadiojaam liikuvas lennusides.
 • Lennuside maajaam (aeronautical earth station) on paikse kosmoseside või liikuva lennu-kosmoseside statsionaarselt paigaldatud maajaam, mis on ette nähtud kasutamiseks liikuva lennu-kosmoseside fiiderlingina.
 • Õhusõiduki raadiojaam (aircraft station) on õhusõiduki pardal paiknev raadiojaam. Õhusõiduki raadiojaamaks ei loeta päästevahendite raadiojaamu.
 • Õhusõiduki maajaam (aircraft earth station) on liikuva lennu-kosmoseside liikuv maajaam, mis asub õhusõiduki pardal.
 • Ringhäälingusaatja (broadcasting station) on tehniliste vahendite kogum, mille abil kiiratakse avatud keskkonda televisiooni- või raadiosignaal.
 • Amatöörraadiojaam (amateur station) on tehniliste seadmete kogum, mida raadioamatöör võib kasutada amatöör-raadiosideks.
 • Adaptiivne süsteem (adaptive system) on raadiosidesüsteem, mis muudab oma raadioside parameetreid sõltuvalt kanali kvaliteedist.
 • Eksperimentaaljaam (experimental station) on teaduse või tehnika arendamise eesmärgil läbiviidavateks katseteks kasutatav raadiojaam.
 • Päästevahendi raadiojaam (survival craft station) on päästevahendile paigaldatud raadiojaam, mida kasutatakse ainult mere- või lennuõnnetuse korral päästetööde korraldamiseks.