Rēzekne-Aglona piiskopkond

Rēzekne-Aglona piiskopkond (Dioecesis Rezeknensis-Aglonensis) on katoliku kiriku diötsees, mis allub Riia peapiiskopkonnale.

Piiskopi residents on Rēzeknes ja katedraaliks on Rēzekne katedraal. Teine tähtsam kirik piiskopkonna territooriumil on Aglona Püha Neitsi Maarja taevamineku kirik. Diötsesaanpiiskop on 1995. aastast Jānis Bulis.

Rēzekne-Aglona piiskopkond asetseb Lätis Latgales riigi idaosas. See piirneb edelas Jelgava piiskopkonnaga, loodes asub aga vahetult Riia peapiiskopi haldusalas olev piirkond.

Piiskopkonna pindala on 15 679 km². Seisuga 2004 oli piiskopkonnas 107 215 katoliiklast, kes moodustasid piiskopkonna elanikest 27,6%.

Piiskopkonna moodustavad 117 kogudust. Rēzekne-Aglona piiskopkonna territoorium jaguneb üheksaks dekanaadiks keskustega Aglonas, Dagdas, Daugavpilsis, Līvānis, Ludzas, Preiļis, Rēzeknes, Varakļānis ja Viļakas. Daugavpilsis asub selle piiskopkonna aladel kolm kirikut: Daugavpilsi Peetri kirik, Daugavpilsi Maarja kirik ja Daugavpilsi Jeesuse Südame kirik. Lisaks Rēzeknes asub lisaks katedraalile veel Rēzekne Jumalaema Kannatuste kirik ja Rēzekne Jumaliku Halastuse kirik. Lisaks eelpoolmainitutele asuvad kirikud veel Aizpūres, Ambeļis, Andrupenes, Andzeļis, Arendoles, Asūnes, Atašienes, Augškalnes, Aulejas, Ārdavas, Baltinavas, Balvis, Barkavas, Bērzgales, Bērzgaless, Bēržis, Bikavas, Borovkas, Briģis, Brodaižis, Ciskādis, Dagdas, Dricānis, Dubnas, Feimaņis, Istalsnas, Istras, Izvaltas, Kalupes, Kaunatas, Kombuļis, Krāslavas, Krišjāņis, Krustpilsis (vana Jēkabpils kuulub Rēzekne-Aglona piiskopkonda), Kupravas, Liepnas, Līksnas, Līvānis, Ludvikovas, Ludzas (seal tegutseb ka piiskonnale alluv uniaatide kogudus), Malnavas, Mežvidis, Nagļis, Nautrēnis, Nīdermuižas, Ozolmuižas, Pasienes, Peipiņis, Piedrujas, Pieniņis, Pilcenes, Preiļis, Prezmas, Pušas, Pušmucovas, Raģeļis, Raipoles, Riebiņis, Rikavas, Rudzātis, Rugājis, Rundānis, Rušonas, Salnavas, Sarkaņis, Skaistas, Spruktis, Stiglavas, Stirnienes, Stoļerovas, Strūžānis, Zilupes, Znotiņis, Zosnas, Tilžas, Vanagis, Varakļānis, Viļakas, Viļanis ja Višķis; lisaks kuuluvad piiskopkonnale veel Līdumniekis asuv Aizpūre kirik, Indras asuv Balnbinova kirik, Beresņis asuv Beresne kirik, Ezerniekis asuv Bukmuiža kirik, Ciblas asuv Eversmuiža kirik, Čornajas asuv Dukstigalsi kirik, Lielindricas asuv Indrica kirik, Aizkalnes asuv Jasmuiža kirik, Šķaunes asuv Landskorona kirik, Gosporis asuv Madaliena kirik, Juzefovas asuv Jezupova kirik, Buivīšis asuv Nīcgale kirik, Vecokras asuv Okra kirik, Ustroņis asuv Ostrone kirik, Ņukšis asuv Pilda kirik, Robežniekis asuv Pustiņa kirik, Maltas asuv Rozentova kirik, Kūkovas asuv Ruskulova kirik, Dampadruvas asuv Sprogase kirik, Rekovas asuvad Šķilbēni kirikud, Vecvārkavas asuv Vārkava kirik, Galēnis asuv Vidsmuiža kirik ja Kapūnes asuv Augustova kirik. Novomisļi külas asub Balta kabel, Celmenes asub Balvi vana pansionaadi kabel, lisaks asuvad kabelid veel Ilzeskalnsis ja Īdeņas. Piiskopkonnale alluvad ka Konstantinova palvemaja, Lauderi palvemaja, Lūznava palvemaja, Smelteri palvemaja ja Jaunstružāni palvemaja.

Praegune Rēzekne-Aglona piiskopkond asutati 2. detsembril 1995. Samal aastal sai piiskopiks Jānis Bulis, kes on selles ametis siiani.

Välislingid

muuda