Rühmateooria

Rühmateooria on matemaatika haru, milles uuritakse hulkade omadusi - hulgaks on suvalist laadi elementide kogumi, millel on mingisugused ühised omadused. Rühmateooria lõid 19. sajandi algul Georg Cantor ja temaga koos Julius Dedekind. See tõi matemaatikasse lõpmatuse laadi uue arusaama, avastati sügav seos formaalse loogikaga, kuid juba 19. sajandi lõpul - 20. sajandi algul kohtas teooria sügavaid raskusi, kui ilmnesid rühmateooria paradoksid. Seetõttu hakati esialgset rühmateooriat hiljem nimetama "naiivseks rühmateooriaks". 20. sajandil toimus teooria märgatav metodoloogiline arendamine, loodi mitu "aksiomaatilise rühmateooria" varianti, mis tagasid universaalse matemaatilise instrumentaariumi. Seoses mõõdetavate rühmade küsimustega töötati hoolikalt välja "deskriptiivne rühmateooria".

Vaata kaRedigeeri