Rühm (haridus)

Rühmaks nimetatakse õppegruppi haridusasutuses, millel on ühtne tegevuskava ning ühtsed õpieesmärgid. Rühmad võivad olla nii püsiva iseloomuga kui ka näiteks ainerühmad, mis on selekteeritud õpilaste ainealaste oskuste taseme järgi.

LasteaiarühmadRedigeeri

Lasteaias nimetatakse rühmaks õppegruppi, kus vastavalt rühma päevakavale ja laste eale on ühine päevarütm, vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused.

Koolieelse lasteasutuse juhataja võib vastavalt vajadusele moodustada järgnevaid rühmi:

  1. sõimerühm (kuni 3aastased), suurus kuni 14 last
  2. noorem rühm - (3-5 aastased), suurus kuni 20 last
  3. keskmine rühm - (5-6 aastased), suurus kuni 20 last
  4. vanem rühm - (6-7 aastased), suurus kuni 20 last
  5. liitrühm - (2-7 aastased), suurus kuni 18 last

Rühmad HEV lasteleRedigeeri

Seotud mõistedRedigeeri

VälislingidRedigeeri