Linnamäe ääres asuv Rõuge muinastalu rajati eksperimentaalarheoloogilise uurimistöö käigus.

Rõuge linnamägi asub Rõuge vallas Tindi külas, Võru linnast umbes 16 km edelas ja vahetult Rõuge aleviku kõrval.

Liinjärve ja Ööbikuoru vahelise seljaku läänepoolsel otsal asus muinasajal neemiklinnuse tüüpi muinaslinn.

See väike neemiklinnus on olnud kasutusel ilmselt sealsamas asunud rauaaegse asula (I aastatuhande II pool) kindlustatud osana. Vaid 850 m² suuruse pindalaga linnus oli vallide ja kraaviga kindlustatud vaid ida- ja läänepoolsest otsast. Mujalt kaitsesid territooriumi järsud nõlvad ja palktara. Rõuge linnus on kogu õue ulatuses arheoloogiliselt läbi kaevatud.

Linnuseõuelt on leitud savipõrandate ja kolletega majade asemeid ning sepikoda, mille jäänuste hulgas oli valamisvorme ja tiigleid. Kodu ja metsloomade luude kõrval on siit leitud ka värtnakeder, luust naaskel, pronkspannal, haamer, nuga, mitmesuguseid ehteid ning noole- ja odaotsi. Haruldasema leiumaterjali hulka kuuluvad 8.9. sajandist pärinevad araabia mündid.

Arheoloogiamälestiseks on arvatud nii linnusekoht kui ka sellest vahetult läände jääv muistne asulakoht, kuhu on tänapäeval rajatud Rõuge muinastalu.

Linnamäe juures asub ka Rõuge vaatetorn.

VälislingidRedigeeri