Räpina loomemaja

Räpina loomemaja on asutus Räpinas aadressil Pargi 31.

Loomemaja, 2012

Loomemaja tegutseb endises tall-tõllakuuris. Esimesed kirjalikud andmed selle kohta pärinevad 1877. aastal koostatud mõisahoonete nimestikust, samuti on see hoone R. G. Hermsoni Räpina mõisakaardil (1882–1883). Kuna varasematel aegadel olid abihooned valdavalt puidust ja hävisid, võis kivist hoonekehand ilmudagi siinsesse mõisaansamblisse 1870. aastatel. Tol ajal valitses mõisat Sieversite perekond, kelle edukust soodustas muu hulgas majanduse tõus kogu riigis.

Loomemaja on kahekorruseline ristkülikukujulise põhiplaani ja poolkelpkatusega ehitis, mis oma ruumijaotuse ja arhitektuurse vormiga on tüüpiline näide 19. sajandi mõisa abihoonest. Tähelepanuväärsed on küljefassaadide tugipostidele toetuvad arkaadid (mis ei ole päris sümmeetrilised), kusjuures peafassaadi keskossa jäeti kolm kaart, mille taga oli avatud varjualune. Teadaolevalt toimus keskosast ka loomasööda sissevedu. Heinad tõsteti katusealusesse ja seejuures osutus kasulikuks laetalade erinev kõrgus – keskosas madalam, talliosades (hoone otstes) kõrgem.

1950.–1960. aastatel ehitati hoonet ümber, muu hulgas suurendati katuse kaldenurka umbes 30 kraadilt praegusele 46 kraadile. 1960. aastail tehti katusesse väikesed vintskapid. Hoone oli sel ajal kasutuses aianduskooli remonditöökoja ja õppeklassina. Teadaolevalt asus sel ajal hoones ka majahoidja korter ning ühes osas peeti isegi loomi – sigu ja lehma. Katusealustes ruumides ehitati 1970. aastal välja köök ja koolisöökla, samuti kaminasaal pidulike ürituste tarvis. Ruumide otstarbest lähtudes ehitati kinni põhikorruse kaaristud, mis näevad praegu välja väga kaootilised.

1990. aastate alguses hoonet aktiivselt ei kasutatud, kümnendi lõpu poole tegutses siin kauplus. 2000. aastail seisis see täiesti jõude, vahetades vaid mõnel korral omanikke. 2010. aastal sai hoone omanikuks Räpina Vallavalitsus ning samal aastal alustati loomemaja projekteerimist. Loomemaja ehitus kestis 2012. aasta maist kuni 19. detsembrini. Avamine toimus 2013. aasta mais.

Räpina loomemaja juhataja on Leo Kütt.

Huvitegevus muuda

Huviringid tegutsevad sügisest kevadeni.

  • Kokandus – enamasti õpilastele
  • Käsitöö – nii täiskasvanutele kui ka gümnasistidele
  • Kunstiring – üks 1.–5. klassi õpilastele, teine 6.–9. klassi õpilastele
  • Lauluring – üks 3–4-aastastele, teine 5–7-aastastele
  • Laste käsitööring – 1.–5. klassi õpilastele
  • Keraamika – 1.–3. klassi, 4.–5. klassi, 6.–9. klassi õpilastele, mõnel aastal ka gümnasistidele ja täiskasvanutele
  • Kokanduskursused – täiskasvanutele

Viited muuda

[1]