Protseduraalne programmeerimine

Protseduraalne programmeerimine ehk protseduuriline programmeerimine (inglise procedural programming) on programmeerimise stiil, mis rõhutab programmi jaotamist alamprogrammideks (protseduurideks ja funktsioonideks). Selles mõttes sarnaneb see funktsionaalse programmeerimisega, kuid tegemist on siiski imperatiivse lähenemisega, täpsemalt on tegemist struktureeritud programmeerimise edasiarendusega. Protseduuride kasutamine võimaldab koodi kergesti taaskasutada, tarvitamata selleks goto-lausendeid.

Terminit "protseduraalne programmeerimine" kasutatakse sageli imperatiivse programmeerimise sünonüümina.