Priitpuri (inglise keeles spritsail) on väike nelinurkne põik- või pikipuri.

Priitpuri

Põikpuri muuda

Põikpuri võeti kasutusele 16. sajandil ladinapurjestusega karavellidel. Põikpuri kinnitati raa külge allpool pukspriiti. Priitpurje topseil oli ühesugune põikipurjega, mida kinnitati raa külge lühikeses mastis pukspriidi otsas ja tema soodid olid ühendatud purje raanukkadega. Need purjed pidid olema vastukaaluks laeva põhipurjestusele. Selline eespurjestus karavellidel võeti kasutusele olemasolevatel andmetel 1600. aastal, kuid juba 1705. aastal oli asendati eespurjed kliivri ja taakseili vastu, milliste ülesanne oli sama, kuid mis olid märksa lihtsamad käsitleda.

Pikipuri muuda

 

Nelinurkne pikipuri on diagonaalis kinnitatud puust peele ehk priidi külge. Priidi nokk kinnitub purje piiginurgas aga kand toetub masti krae juures trosstropile, kus on kinnitatud ka purje halsinurk. Purje eesliik ja mastinurk on paikselt kinnitatud masti külge. Jalgliik on kinnitamata, poomi ega kahvlit ei ole. Soodinurka hoiavad soodid purje tuulde seadmiseks.1550. aasta paiku, kui ladinapurjestust hakati vahetama raapurjestuse vastu, asetati pikipuri besaanmasti pikipurjeks.100 aastat hiljem asendati juba kahvelpurjega. Priitpurjed olid 17. sajandist kasutusel põhiliselt vaid väiksemates laevades, mida kasutati kalalaevadena ja rannakaubaveos Mustal merel, Vahemerel ja Lähis-Idas. Nüüdisajal on priitpuri kasutusel vaid purjepaatidel.