Priitpuri


Priitpuri (inglise keeles spritsail) on nelinurkne põik- või pikipuri.

Priitpuri

PõikpuriRedigeeri

P. on väike nelinurkne põikipuri, mida võeti kasutusele 16 saj. ladinapurjestusega karavellidel. P.kinnitati raa külge allpool pukspriiti. Priitpurje topseil oli ühesugune p-jega põikipuri, mida kinnitati raa külge lühikeses mastis pukspriidi otsas ja tema soodid olid ühendatud p-je raanukkadega. Need purjed pidid olema vastukaaluks laeva põhipurjestusele. Selline eespurjestus karavellidel võeti kasutusele olemasolevatel andmetel 1600 aastal. Kuid juba 1705 aastal oli selliseid eespurjeid vahetatud kliivri ja taakseili vastu, milliste ülesanne oli sama,kuid mis olid märksa lihtsamad käsitluses.

PikipuriRedigeeri

P. on nelinurkne pikipuri,mis oma pinna diagonaalis on kinnitatud puust peele- [priidi] külge. Priidi nokk kinnitub p-je piiginurgas aga kand toetub trosstropile [masti krae] juures,kus oli kinnitatud ka p-je halsinurk.P-je eesliik ja mastinurk on paikselt kinnitatud masti külge.P-je jalgliik on kinnitamata,poomi ega kahvlit ei ole. Soodinurka hoiavad soodid purje tuulde seadmiseks. 1550 aasta paiku,kui ladinapurjestust hakati vahetama raapurjestusega,asetati p. besaanmasti pikipurjeks.100 aastat hiljem vahetati juba [parklaevades] p. kahvelpurjega. P-je olid 17 sajandist kasutusel põhiliselt vaid väiksemates, [bargas] ja [kayik] tüüpi laevades,mida kasutati kalalaevadena ja rannakaubaveos mustal merel,Vahemerel ja Lähis Idas. Nüüdisajal on p. kasutusel vaid purjepaatidel.