Presentism on metafüüsiline seisukoht, mille kohaselt reaalselt eksisteerivad ainult objektid ja sündmused, mis on olevikus.