Positsiooniandur

Positsioonianduriks kutsutakse igasugust seadet, mis automaatselt mõõdab vaadeldava objekti positsiooni. Positsiooni andur võib mõõta nii absoluutses, kui ka suhtelises koordinaadistikus. Positsiooni andurid võivad mõõta nii lineaarset siiret ka nurga muutust.

Positsiooniandurite liigid muuda