Poolnorm on kujutus p(v) vektorruumist V üle korpuse K reaalarvude korpusse, mis erinevalt normist ei rahuldada samasuse aksioomi, kuid rahuldab homogeensuse aksioomi ning kolmnurga võrratust:

kus aK on skalaar ja v, wV vektorid.

Omadused Redigeeri

Aksioomidest (1) järeldub, et

 

kuid erinevalt normist ei kehti implikatsioon   =>  .

Sarnaselt normiga pole poolnorm kunagi negatiivne:

 

Tõestuseks märgime, et 0 = p(0) = p(v-v)/2 ≤ p(v).

Igal vektorruumil poolnorm. Selleks võib olla näiteks triviaalne poolnorm p(v) = 0 iga vektori vV korral.

Vaata ka Redigeeri