Pooljuhtseadised ja nende kasutamine

"Pooljuhtseadised ja nende kasutamine" on Harry Tani ja Enn Velmre koostatud raamat, mis ilmus 1967. aastal Tallinnas kirjastuse Valgus väljaandel.

ÜldiseloomustusRedigeeri

See on seni praktiliselt ainus eestikeelne pooljuhtelektroonikat käsitlev ja laiemalt tutvustav raamat, millest on ilmunud ka kordustrükke.

Raamatus on erakordselt täpselt esitatud paljude pooljutseadiste karakteristikud ja tunnusjooned, mis on autorite endi poolt mõõdetud. Toodud on nende matemaatilised mudelid. Selle poolest paistab raamat silma kogu maailmas välja antud analoogiliste väljaannete seas, seda isegi veel rohkem kui pool sajandit tema väljaandmise järel.

Väga hea on ka raamatu graafilise osa teostus. Seetõttu ei ole raamat siiani minetanud oma väärtust õppevahendina elektroonika ja sellega seotud erialade omandamisel, ja mõnedel juhtudel ka praktilises inseneritöös.

Raamat on saadaval ka pdf-faili kujul.[1]

SisukordRedigeeri

Eessõna.
Sissejuhatus.
 1.  Tahke keha elektrijuhtivus.
 2.  Kontaktnähtused pooljuhis.
 3.  Pooljuhtdioodid.
 4.  Eritüüpi pooljuhtdioodid.
 5.  Transistori tööpõhimõte.
 6.  Transistori staatilised karakteristikud.
 7.  Transistor lineaarses võimendusrežiimis.
 8.  Transistor lülitusrežiimis.
 9.  Transistori soojusrežiim.
10. Mitmesuguseid transistoritüüpe ja nende omadusi.
11. Transistori rakendusi.
12. Teisi levinumaid pooljuhtseadiseid.
Lisad (1...9).
Kasutatud kirjandus.(54 nimetust)
Kasutatud tähised.
Aineregister.

ViitedRedigeeri