Pokkerikäte tugevusjärjestus

Pokkerikäe tugevus näitab pokkeris seda, kui hea on mingi kaardikombinatsioon teise suhtes.

Pokkerikäte tugevusjärjestus
Pokkerikäte tugevusjärjestus

Pokkerikäte tugevusjärjestus on standardne ja kehtib alati ühtemoodi, kui ei ole öeldud teisiti. Kuna välja jagatavate kaartide arv ja mängureeglid varieeruvad suuresti sõltuvalt mängust, esineb nimelt mõni üksik erand nagu näiteks Telesina, mis on stud poker`i variant, mida mängitakse pooliku "Prantsuse" pakiga ja kus "mast" on tugevam kui "maja", sest "maja" on lihtsam saada kui "masti". Selle põhjuseks on tavapärase 13 ühte masti kaardi asemel pakis olevad 8 sama masti kaarti, sest kaardid 2-st 6-ni on pakist eemaldatud.

Peaaegu kõiki pokkerimänge mängitakse ühe 52 mängukaardist koosneva kaardipakiga. Kuna pokker on viie kaardi mäng, siis ka seitsme, üheksa või mõne muu arvu kaartide puhul lähevad arvesse ikkagi ainult viis parimat. Sõltuvalt variandist võib mängija kasutada oma parima kombinatsiooni moodustamiseks kas oma käes olevaid kaarte (mida teised ei näe) või kombineerides käes olevaid kaarte laual asuvate ühiste kaartidega (community cards).

Tugevusjärjestuse alusel parimad viis kaarti määravad võitja. Näiteks, kui kahel mängijal on mõlemal üks paar, siis võidab see mängija, kelle paar on suurem (näiteks kaheksate paar on suurem kui seitsmete paar, aga väiksem kui üheksate paar). Kui aga näiteks mängus on ka kolmas mängija, kellel on viiest kaardist rida, siis on võitjaks hoopis tema. Nõnda jaotuvadki käed tugevuse alusel alates kõrgetest kaartidest kuni kuninglike mastiridadeni (mõne mängu järgi on aga võimalik, et osa kaarte on esindatud mitmekordselt ja säärastel puhkudel võib esineda ka viiene rida – A♦ A♣ A♥ A♠ A♠).

Leidub ka teisi mänge, mis kasutavad pokkeri kombinatsioonide tugevusjärjestust ja seetõttu võib ka neid pokkerimängudeks nimetada. Tavaliselt on aga tegu kasiinos mängitavate Oasis/Caribbean Stud pokkeritega, kus mängija mängib kasiino vastu või siis mänguautomaadiga videopokkerit.

Pokkerikäte tugevusjärjestus muuda

Käte tugevused kõige tugevamast kuni kõige nõrgemani:

Nimi Seletus Näidis
Kuninglik mastirida
(Royal Straight Flush)
Ühest mastist äss, kuningas, emand, sõdur ja kümme. Kui selline seis on enamal kui ühel mängijal siis jagatakse nende vahel võidusumma – split pot.  
Mastirida
(Straight Flush)
Mastirea moodustavad viis järjestikust ühest mastist kaarti. Ühest mastist üheksa, kümme, sõdur, emand ja kuningas on parim mastirida; ühest mastist äss, kaks, kolm, neli ja viis on nõrgim mastirida.  
Nelik
(Four Of A Kind)
Neli samase tugevusega kaarti. Näiteks neli üheksat. Sarnaselt kolmikule võidab tugevam nelik (neli viit on tugevam kui neli kahte), seejärel kõrgeim viies kaart (6♠ 6♥ 6♣ 6♦ 4♠ võidab 6♠ 6♥ 6♣ 6♦ 2♦).  
Maja
(Full House)
Maja koosneb kolmikust ja paarist. Näiteks oleks tugevaimaks võimalikuks majaks A, A, A, K, K. Määramaks, millise mängija maja on tugevam, võrreldakse kolmikuid – kelle kolmik on tugevam, see on võitja (näiteks 7♠ 7♥ 7♦ 3♣ 3♥ on tugevam kui 6♠ 6♥ 6♣ A♦ A♣). Kui aga kahe mängija käed on kolmikute osas võrdsed (võimalik wild card`iga mängides ja community card mängude puhul) siis vaadatakse tugevamat paari (K♥ K♦ K♠ Q♥ Q♣ võidab K♣ K♦ K♠ J♠ J♦).  
Mast
(Flush)
Viis ühest mastist kaarti. Kahe masti korral on võitja tugevaim kõrgeim kaart (10♥ 8♥ 7♥ 6♥ 2♥ võidab 9♠ 8♠ 5♠ 3♠ 2♠), seejärel kõrguselt teine kaart (10♣ 9♣ 7♣ 5♣ 4♣ võidab 10♦ 7♦ 5♦ 3♦ 2♦), seejärel kõrguselt kolmas kuni lõpuni välja.  
Rida
(Straight)
Viis järjestikust kaarti. Näiteks kolm, neli, viis, kuus ja seitse. Tugevaim rida on kümnest ässani (10, J, Q, K, A) ja nõrgim ässast viieni (A, 2, 3, 4, 5). Sõltuvalt mängust võ  
Kolmik
(Three Of A Kind)
Kolm samase tugevusega kaarti. Näiteks kaheksa, kaheksa ja kaheksa. Võidab tugevam kolmik (kolm sõdurit on tugevam kui kolm kümmet), siis kõrgem kicker (K♥ K♦ K♠ 8♥ 3♣ võidab K♣ K♦ K♠ 6♠ 5♦), seejärel madalam kicker (K♥ K♦ K♠ 5♥ 3♣ võidab K♣ K♦ K♠ 5♠ 2♠).  
Kaks paari
(Two Pair)
Tugevaimad kaks võimalikku paari oleksid äss, äss ja kuningas, kuningas ning nõrgimad kaks, kaks ja kolm, kolm. Kuna pokkerimängus läheb arvesse ainult viis parimat kaarti, siis ei ole võimalik enam kui kahe paari olemasolu, isegi juhul kui kaartide arv seda võimaldaks – arvesse lähevad siis kaks suuremat paari. Kui kahel mängijal on ühesugused paarid, tuleb mängu kicker - võidab see, kellel on tugevam viies kaart (K♣ K♥ 7♠ 7♥ 5♦ võidab K♣ K♥ 7♠ 7♥ 3♠).  
Üks paar
(One Pair)
Kaks samast kaarti. Näiteks kaks kuningat. Kui aga kahel mängijal on sama paar, siis tuleb mängu kicker. Sellisel juhul võidab panused mängija, kellel on tugevam kaart. Näiteks kui kahel mängijal on mõlemal kuningate paar, aga ühel mängijal on lisaks emand, kaheksa ja kolm (kõrgeim kaart emand) ja teisel mängijal on kicker`iks kümme, siis võidab esimene mängija.  
Kõrge kaart
(High card)
Kõrgeim käesolev kaart. Näiteks emand, kümme, seitse, viis ja kolm moodustab käe väärtusega "kõrge kaart emand". Võidab suurem kaart.  

Märkused: Mängus deuces wild on võimalik saada ka viisik, mis hold'emis on tugevam kui mastirida kuid nõrgem kui kuninglik mastirida. 32 kaardiga pokkeris on rida tugevam kui mast.

Erinevate käte saamise tõenäosused muuda

 
Ässade paar ehk pocket rockets
 
Kuninglik mastirida ehk royal straight flush

Kombinatsioonid viie kaardiga 52-st muuda

52-st kaardist koosneva kaardipaki kasutamisel on 311 875 200 eri võimalust (permutatsiooni) viie kaardi jagamisel.  

Kuna aga kaartide järjekord ei ole oluline, on võimalike kombinatsioonide arv 2 598 960.  

Käsi Võimalused Tõenäosus Kumulatiivne sagedus Suhe
Mastirida 36+4 0,00154% 0,00154% 64 973 : 1
Nelik 624 0,0240% 0,0256% 4164 : 1
Maja 3744 0,144% 0,170% 693 : 1
Mast 5 108 0,197% 0,367% 508 : 1
Rida 10 200 0,392% 0,76% 254 : 1
Kolmik 54 912 2,11% 2,87% 46,3 : 1
Kaks paari 123 552 4,75% 7,62% 20,0 : 1
Paar 1 098 240 42,3% 49,9% 1,37 : 1
Kõrge kaart 1 302 540 50,1% 100% 1 : 1
Kokku: 2 598 960 100% 100% 1 : 1

Kombinatsioonid seitsme kaardiga 52-st (Texas Hold'em) muuda

Käsi Võimalused Tõenäosus Kumulatiivne sagedus Suhe
Mastirida 41 584 0,0311% 0,0311% 3216 : 1
Nelik 224 848 0,168% 0,199% 594 : 1
Maja 3 473 184 2,60% 2,80% 37,5 : 1
Mast 4 047 644 3,03% 5,82% 32,1 : 1
Rida 6 180 020 4,62% 10,4% 20,6 : 1
Kolmik 6 461 620 4,83% 15,3% 19,7 : 1
Kaks paari 31 433 400 23,5% 38,8% 3,26 : 1
Paar 58 627 800 43,8% 82,6% 1,28 : 1
Kõrge kaart 23 294 460 17,4% 100% 4,74 : 1
Kokku: 133 784 560 100% 100% 0 : 1

Välislingid muuda