Poegimine on imetajast emaslooma poolt järglase ilmaletoomine.

Inimese puhul analoogia "sünnitamine". Lindude ja roomajate puhul analoogia "munemine".