Piirdenurk on ringjoone punktist tõmmatud kahe kõõlu vaheline nurk.

Oranžide kõõlude vahel on piirdenurk, siniste raadiuste vahel on kesknurk, mis moodustab ringi sektori.