Pidev spekter ehk pidevspekter on mingi füüsikalise suuruse (harilikult energia või lainepikkuse) sujuvalt muutuva väärtusega vahemik. Valguse lainepikkuste pideva spektri annavad hõõguvad kehad, mis koosnevad paljude eri ainete aatomitest. Spektroskoobis on näha katkematu mitmevärviline riba.

Kui hõõguvad vaid ühest keemilisest elemendist koosnevad kehad, siis emiteerivad nad üksnes kindlate lainepikkustega kiirgust.

Vaata ka

muuda