Pfalz-Sulzbach oli Saksa-Rooma riigi kahe eraldi osariigi nimi, paiknedes tänapäeva Saksamaal Baieri liidumaal Amberg-Sulzbachis, mida valitses Wittelsbachide haru.

Pfalz-Sulzbach (1569–1604) muuda

Pfalz-Sulzbach
1569 - 1604

Pealinn
Ringkond
Haru
Sulzbach
Baieri
Vürstide nõukogu
Eraldus Pfalz-Zweibrückenist 1569
Annekteeriti Pfalz-Neuburgi 1604

Pfalz-Sulzbach eraldati Pfalz-Zweibrückenist pärast hertsog Wolfgangi surma aastal 1569. Tema soov oli, et Pfalz-Sulzbach lüüakse Pfalz-Zweibrückenist lahku ja seda valitseks tema noorem poeg Otto Heinrich. Otto Heinrich suri aastal 1604 pärijateta, nii läks Pfalz-Sulzbach Pfalz-Neuburgile.

Nimi

Valitsusaeg

Otto Heinrich 1569–1604

Pfalz-Sulzbach (1614–1742) muuda

Aastal 1614, pärast pfaltskrahv Philipp Ludwigi surma eraldati Pfalz-Neuburgist Pfalz-Sulzbach tema pojale Augustile. See koosnes kahest eraldiseisvast alast, mida eraldas Baieri kuurvürstkond. See piirnes läänes riigilinn Nürnbergi territooriumiga ja idas Tšehhi kuningriigiga.

Augusti järglane Christian August oli salliv valitseja, kes lubas oma alluvatel valida omale usulise eelistuse, viis sisse simultankiriku, võimaldas juutidel elada Sulzbachis aastal 1666 ja rajas tähtsa trükitööstuse. Tema järglaste valitsemisajal sai selgeks, et Pfalz-Sulzbach võib pärida pärast Karl III Philippi surma Pfalzi kuurvürstkonna, kuid see toimus alles aastal 1742 Karl Theodori jaoks.

Pfalz-Sulzbach
1614 - 1742

Pealinn
Ringkond
Haru
Sulzbach
Baieri
Vürstide nõukogu
Eraldus Pfalz-Neuburgist 1614
Annekteeriti Pfalzi kuurvürstkonda 1742

Nimi

Valitsemisaeg

Märkused
August 1614–1632
Christian August 1632–1708
Theodor Eustach 1708–1732
Johann Christian Joseph 1732–1733
Karl Theodor 1733–1742 Pfalzi kuurvürst; Baieri hertsog