Petrus (usurpaator)

Petrus (surnud 506) oli Rooma usurpaator 6. sajandi algul.

Ainsad teda käsitlevad ajalooallikad on Consularia Caesaraugustana ja Tunnuna Victori kroonika. Ta oli läänegootide vastane "türann" Hispaanias. Kui läänegoodid vallutasid Dertosa, võeti ta vangi, hukati ja tema pea saadeti Zaragozasse. Konteksti järgi võib oletada, et ta oli pärast Burdunellust teine ja viimane Ebro jõe orus asunud Rooma jäänukriigi valitseja.