Pereraadio

Pereraadio on Eesti kristlike raadiojaamade võrgustik, mis edastab saateid 24 tundi ööpäevas kolme paralleelprogrammiga eesti keeles ja võõrkeeltes (vene, ukraina jm keeled).

Eesti autorite osakaal on kõigis programmides vähemalt 20% programmi päevamahust. Päevasel ajal (kella 7–20) annab eetrisse omatoodetud ja sisseostetud kristlik-hariduslikku originaalkava. Sõnalise osa maht peab Pereraadiole antud ringhäälinguloa järgi olema vähemalt 40% programmi ööpäevasest mahust.

Aadress: Tartu Pereraadio Ühing, Annemõisa 8, Tartu 50708

Rahvusvahelised saatedRedigeeri

Pereraadio on praegu ainus Eestis rahvusvahelist ringhäälinguluba omav raadio. Tartu Pereraadio Ühing edastab 2001 algusest rahvusvahelise leviga programmi Semeinoje Radio sagedusel 1035 kHz Tartumaal Kavastus paiknevast satejaamast. Põhimasti kõrguseks on 145 m, suunamuutjal 100 m.

Pereraadio välismaine tavakuulajaskond ulatub Valgevenest ja Ukrainast kuni Venemaa Volga-äärsete piirkondadeni. Kõige enam tuleb kuulatavuse kohta teateid Lätist ja Venemaa kirdepiirkonnast. Pereraadio kuulatavuse tagasisidet on saatnud ka Madalmaades, Itaalias ja Permimaal asuvad kuulajad.

Algul oli jaama võimsuseks 50 kW ja saatjaks Harrise MW50. 2008. aasta suvel asendati see 100 kW Transradio (Telefunken) saatjaga (TRAM 100), mis võimaldab lisaks analoogsignaali edastamisele ka digitaalset DRM formaati. See võimaldab tulevikus parandada tunduvalt helikvaliteeti. 2010 aastal paigaldati veel teinegi 100 kW TRAM 100 saatja ning pärast seda on jaama koguvõimsuseks 200 kW. 2011. aastal muudeti levikarakteristikut, et suurendada signaali tugevust Leningradi oblastis ja Peterburi linnas. Ümberehitustööde käigus vähenes ka põhimasti kõrgus 100 meetrini.

Peamiselt venekeelse põhiprogrammi saatekava kujutab "segu" Eestis toodetavaist ning koostööpartnerite peamiselt Venemaal asuvate raadiostuudiotest saadavaist saateist.

Pereraadio peamine rahvusvahelisteks partneriteks on European Christian Radio Projects ning raadiomisjoniorganisatsioonid World Radio Missionary Fellowship ja Trans World Radio.

Pereraadio saatjadRedigeeri

Kesklainel (kHz):

Kavastu 1035 (RadioEli)


Ultralühilainel (MHz):

Haapsalu 89,4

Paluküla 88,7

Kuressaare 89,0

Puka 88,7

Rakvere 88,9

Tallinn 89,6

Tartu 89,0

Võru 95,7

Ahtme 88,2

Ahtme 98,2 (Semeinoje Radio)

Narva 95,6 (Semeinoje Radio)

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri