Peoleo (ansambel)

ansambel

Peoleo oli aastatel 19651973 tegutsenud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ansambel, mille liikmed olid Henno Käo, Lauri Nebel, Taivo Linna ja Eino Mäelt. Viiulit mängis ansamblis ka mõnda aega Ülevi Eljand.