Pauluse teine kiri tessalooniklastele

Pauluse teine kiri tessalooniklastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis (lühend 2Ts, varasem lühend 2Te). See on Uue Testamendi kaanonis 14. raamat, millele eelneb Pauluse esimene kiri tessalooniklastele ja järgneb Pauluse esimene kiri Timoteosele. Tekst on algselt kirjutatud koinees.

Kontekst muuda

Esimese sajandi Tessaloonika oli Rooma riigi Makedoonia provintsi suurim linn. Paulus rajas Tessaloonika koguduse oma teisel misjonireisil. Paulus saabus Tessaloonikasse koos Siilase ja Timoteosega, kelle vahendusel Paulus hiljem ka oma kirja sinna saatis.[1] Pauluse viibimise kestus Tessaloonikas on põhjustanud mitmeid eriarvamusi, kuid levinumate seisukohtade alusel jääb siiski kolme nädala (sabatite arv) ja kuu vahele. On teada, et Paulusele saadeti filiplastelt raha, et ta ei elaks tessalooniklaste kulul. Paulus ristis esmalt juute ja seejärel paganaid. Paganate ristimine vihastas juute, kes ajasid Pauluse linnast välja.[2]

Nimetus muuda

Pauluse kirjad polnud algselt pealkirjastatud. Traditsiooni järgi nimetati esimeste sajandite jooksul Pauluse teist kirja tessalooniklastele kreeka keeles Επιστολή πρὸς Θεσσαλονικεῖς Bʹ. Vulgatas on kiri kui Epistola II ad Thessalonicenses.

Autorlus muuda

Kuigi Pauluse esimese kirja puhul tessalooniklastele on vähem tõendeid, et Paulus on selle autor kui teise kirja puhul, siis on just teine kiri tekitanud uurijates autorluse kohta rohkem küsimusi. Varased kirikuisad ja enamik teolooge on tekstianalüüsi alusel veendunud, et kirja autor on apostel Paulus, kuid mõned teoloogid peavad kirja deutero-pauliinlikuks. Teoloog Eduard Schweizer on veendunud, et peaaegu ilma kahtlusteta on kirja kirjutanud Pauluse õpilased.[3] Pauluse autorluses kahtles teadaolevalt esimesena 1798 teoloog Johann Ernst Christian Schmidt, keda on toetanud hiljem näiteks Heinrich Julius Holtzmann ja William Wrede. Paulus kasutab kirjas 2 kreekakeelset sõna, mis mujal Uues Testamendis ei leidu.

Tekkelugu muuda

Paulus kirjutas selle kirja tõenäoliselt varsti pärast 1. kirja tessalooniklastele. Pauluse teine kiri tessalooniklastele on koostatud 50. aasta paiku vahetult peale esimest kirja tessalooniklastele. Paulus koostas kirja Korintoses.[4]

Kirja varaseimad tekstiosad sisalduvad Papüürus 30 manuskriptil 3. sajandist [5].

Ülesehitus muuda

Pauluse teine kiri tessalooniklastele koosneb 3 peatükist, mis jagunevad 47 värsiks. Teksti jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja värssideks Robert Estienne 1551. See on Pauluse kõige lühem kiri kogudustele. Kiri algab Pauluse, Silvanuse ja Timoteose pöördumisega Tessalooniklaste koguduse poole.[6]

Sisu ülevaade muuda

Donald Guthrie ülevaade kirja sisust:[7]

 1. Tervitus [8] - Nagu esimeses kirjas on ka siin mainitud Silvanus ja Timoteos
 2. Tänuavaldused [9] - Kuigi rohkem formaalne, on see palve täis südamlikkust nagu esimeses kirjas. Paulus räägib ka järgijatest teistes kirikutes.
 3. Jumala kohtumõistmine [10] - Need, kes praegu neid vaevavad, peavad ootama kättemaksu, kuid uskliku lohutus on tema ootuses paruusiast.
 4. Palve [11] - Pärast kohtuotsuse langetamist, pöördub Paulus tagasi oma uskujate poole tavapärase palvega, et nad võivad olla väärilised kutsumisele.
 5. Jeesus Kristuse teine tulemine [12] - Sellega on endiselt probleeme ja Paulus selgitab teatud fakte:
  1. Issanda päev ei ole veel saabumas, kui mõned ei muutu;
  2. esmalt peab ilmuma seaduserikkuja;
  3. teda saab kõrvaldada Jeesus Kristus oma teise tulemisega
  4. kuid enne tema kukutamist petab ja valetab paljudel, keda hukatakse nende uskmatuse pärast.
 6. Edasine tänupüha ja palve [13]- Kontseptsiooni järgi rõõmustab Paulus Jumala valiku üle tessalooniklastele ja see juhib teda neid hoidmas seda mida neile on õpetatud. Tema palve on see, et nad võiksid olla õndsad ja tunnustatud.
 7. Manitsus [14] - Nii nagu esimeses kirjas tessalooniklastele, palub Paulus tema nimel palvetada ja see annab kinnituse Jumala ustavuse kohta (3: 1-5). Seejärel tegeleb ta distsipliini probleemidega, eriti ebajumalakummardamisega, mis pole kristlaste seas omane (3:6-13). Sarnane distsiplinaarprobleem on see mees, kes ei järgi Pauluse juhiseid, kuid keda ei peeta vaenlaseks (3:14-15).
 8. Kokkuvõte [15] - See on märkimisväärne osa, kuna see sisaldab kirja autentsuse tagamiseks apostlitelt pärit märkide käsiraamatut

Sõnum muuda

Pauluse kirja algseks ajendiks oli eshatoloogia küsimus. Tessaloonika kristlased said valesti aru Pauluse esimesest kirjast Kristuse teise tulemise kohta. Selles kirjas annab Paulus neile täpsemaid juhatusi eelseisvate sündmuste kohta. Kristlased näivad olevat segaduses Kristuse taastulemise suhtes, osaliselt äärmuslaste võlts-kirjade tõttu (2:2). Need arvasid, et Jeesus on juba tagasi tulnud, aga Paulus seletab, et esmalt peavad saabuma kurjuse päevad (ja eelkõige "vägivalla inimene"). Ta rõhutab taas, et Kristuse teise tulemise ootus ei tohi kunagi moonutada kristliku elu.

Kiri eesti keeles muuda

Joachim Rossihniuse perikoopides 1632 on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele.

Tekst ilmus esimest korda tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Pahwli se Apostli töine Rahmat Tessalonikille". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Paulusse Apostli teine Ramat Tesalonikille" ja 1739 Piiblis "Apostli Paulusse teine Ramat Tessalonika-rahwale kirjotud."

Viited muuda

 1. Donald Guthrie: "New Testament introduction". Itervarsity Press, 1990. Lk.585-586
 2. Raymond Edward Brown: "An introduction to the New Testament". Yale University Press, 2010.Lk.457-458
 3. Eduard Schweizer: "A Theological Introduction to the New Testament". Abindon Press, 1991.Lk.58
 4. Raymond Edward Brown: "An introduction to the New Testament". Yale University Press, 2010.Lk.433
 5. 2Ts 1:1-2; 2Ts 2:1; 2Ts 2:9-11
 6. 2ts 1:3-4
 7. Donald Guthrie: "New Testament introduction". Itervarsity Press, 1990. Lk.605-606.
 8. 2Ts 1:1-2
 9. 2Ts 1:3-4
 10. 2Ts 1:5-10
 11. 2Ts 1:11-12
 12. 2Ts 2:1-12
 13. 2Ts 2:13-17
 14. 2Ts 3:1-15
 15. 2Ts 3:6-18

Kirjandus muuda

 • Pauline Allen: "John Chrysostom's Homilies on I and II Thessalonians: The Preacher and his Audience." Studia patristica 31(1997): 3-21.
 • Raymond Edward Brown: "An introduction to the New Testament". Yale University Press, 2010
 • Steven Richard Cartwright; Kevin L. Hughes: "Second Thessalonians: two early medieval apocalyptic commentaries." Kalamazoo, Mich. 2001.
 • Steven Richard Cartwright: "Thietland's Commentary on Second Thessalonians: Digressions on the Antichrist and the End of the Millenium." Richard A. Landes, Andrew Colin Gow, David G. van Meter. "The apocalyptic year 1000." Oxford, 2003: 93-108.
 • Bart D Ehrman: "The New Testament. A Historical Introduction to the Early Christian Writings." Oxford University Press, 2000
 • Donald Guthrie: "New Testament introduction". Itervarsity Press, 1990
 • Donald A. Hagner: "The New Testament : a historical and theological introduction Grand Rapids".Baker Academic, 2012
 • Kevin L. Hughes: "The apostle and the adversary: Paul and Antichrist in the early medieval exegesis of 2 Thessalonians." University of Chicago, 1997.
 • Helmut Koester: "Introduction to the New Testament. Volume one, History, culture, and religion of the Hellenistic Age". Paperback ed, 1987
 • Helmut Koester: "Introduction to the New Testament. Volume two, History and literature of early Christianity". Paperback ed, 1987
 • Leon Morris: "Pauluse esimene ja teine kiri tessalooniklastele." Kirjastus Allika, 2009.
 • Eduard Schweizer: "A Theological Introduction to the New Testament". Abindon Press, 1991
 • Andrew Rhett Talbet: "The reception history of 2 Thessalonians with special reference to John Chrysostom, Haimo of Auxerre, and John Calvin." University of Nottingham, 2012.
 • Anthony C. Thiselton: "1 & 2 Thessalonians through the centuries." Chichester, 2011.

Välislingid muuda