Pariisi konverents

Pariisi rahukonverents oli 21 riigi esindajate kohtumine 1946. aasta 29. juulist 15. oktoobrini. Konverentsil kinnitati rahulepingute projektid ning see lõpetas Teise maailmasõja. Need nn Pariisi rahulepingud kirjutati alla 1947. aasta veebruaris. Sellega lõppes ametlikult sõjaseisukord Itaalia, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari ja Soomega. Saksamaaga rahulepingut ei sõlmitud.

Rahulepingute sisuRedigeeri

  • Territoriaalsed kohaldused:
  • Võidetuile määrati reparatsioonid võitjate kasuks.
  • Määrati kindlaks kaotanute maa-, mere- ja õhujõudude maksimaalne suurus ning piirati nende relvastust.
  • NSV Liit sai õiguse jätta osa vägedest Ungari ja Rumeenia territooriumile, et pidada ühendust Nõukogude okupatsioonitsoooniga Austrias.

Saksamaa oli juba jagatud okupatsioonitsoonideks Potsdami konverentsi otsuste alusel.