Paleolimnoloogia

Paleolimnoloogia on teadusharu, mis on tihedalt seotud limnoloogia ja paleoökoloogiaga. Paleolimnoloogiliste uuringute eesmärk on sageli rekonstrueerida siseveekogude (peamiselt järvede ja jõgede) endisaegne seisund ning määratleda minevikus toimunud muutused järve ontogeneesis, mida on põhjustanud eriti kliima muutumine, inimmõju (nt eutrofeerumine ja hapestumine) ja muud veekogu seisundit mõjutavad tegurid.

Paleolimnoloogiliste uuringute käigus uuritakse eriti põhjasetteid ja neis leiduvaid organismide jäänuseid (näiteks ränivetikate pantsereid (diatomeeanalüüs), karpvähiliste ja limuste kodasid, õietolmu (õietolmuanalüüs), surusääsklaste vastsete kitiinseid osi).

Paleolimnoloogia temaatikat käsitlev nimekaim väljaanne on Journal of Paleolimnology.

Vaata kaRedigeeri