Palearktis on üks kaheksast maismaariikkonnast Maal.

Palearktis on suurim maismaariikkond Maal

54,1 miljoni km² pindalaga on Palearktis kõige suurem maismaa riikkond maakeral. Palearktise piiresse jääb kogu Euroopa maismaaline osa, Aasias Himaalaja mäestikust põhja pool asuv ala (ka Araabia poolsaare põhja- ja keskosa) ja Põhja-Aafrika.

Mõnikord on Palearktist koos Nearktisega käsitletud ka Holarktise alla kuuluva regioonina.

Palearktise floora ja fauna on suhteliselt liigivaesed. Endeemsetest perekondadest väärivad mainimist näiteks mutt, metskits, kanarbik.

Vaata ka

muuda