Paispool ehk drossel (saksa k Drossel ahendusseadis) on induktiivpool voolu piiramiseks, reguleerimiseks või stabiliseerimiseks. Paispoole kasutatakse nii madalsageduslikes kui ka kõrgsageduslikes elektriahelates. Induktiivsuse suurendamiseks on drosselitel magnetmaterjalist südamik: madalatel sagedustel elektrotehnilisest terasest (trafoplekkidest), kõrgematel sagedustel (alates mõnest kilohertsist) üldiselt ferriidist.

Madalsagedusdrosselid

muuda
 
Kõrgsagedusdrosselid
 
Sünfaasdrossel]i põhimõtteskeem
 
Sünfaasdrossel
 
Poolitatav ferriitmantel kaabli ümber sulgemiseks
 
Ferriitdrossel USB-kaablil

Madalatel sagedustel kasutatakse paispoole vahelduvvoolu tugevuse piiramiseks (nt luminofoorlampides) ja reguleerimiseks, samuti alaldatud voolu lainjuse ehk pulsatsiooni silumiseks (näiteks alalisvooluühenduse seadmestikus kasutatakse siludrosseleid induktiivsusega kuni üks henri).

Kõrgsagedusdrosselid

muuda

Kõrgetel sagedustel kasutatakse drosseleid tõkestus- ehk filterelemendina (sageli kombineerituna kondensaatoritega), et takistada kõrgsageduslike võnkumiste levimist häirepingetena toitevõrgust elektroonikaseadmesse (ja vastupidi), samuti takistada häirepingete levimist seadmeosade vahel ja ühenduskaableid mööda seadmete vahel. Kõrgsagedusdrosselil võib olla pulga-, rõnga- või ristküliku-kujuline ferriitsüdamik. Kõrgetel raadiosagedustel kasutatakse ka südamikuta (õhksüdamikuga) paispoole.

Kõrgsagedusdrosseleid valmistatakse samuti standardsete komponentidena (nagu takisteid ja kondensaatoreid) nimiväärtustega vastavalt normväärtuste reale E6 ja E12; lubatud tolerants on tavaliselt ±20 % või ±10 % nimiväärtusest. Pindmontaažiks mõeldud drosselite korpus võib olla risttahukakujuline.

Sünfaasdrosselid

muuda

Sünfaasdrossel ehk sünfaasfilter (ingl common-mode choke) on ette nähtud tõkestama häiresignaalide edasipääsu. Drosseli mõlemad mähised on keritud samasuunaliselt, nii et neid vastassuunas läbivate voolude tekitatud magnetvood on samuti vastassuunalised ning kompenseerivad teineteist. Seetõttu mähised sinna- ja tagasiahelates kulgevale töövoolule induktiivtakistust ei avalda. Aga välistele häireväljadele, mille indutseeritud voolud lisanduvad seadme või liini sinna- ja tagasijuhtmele ühesuunaliselt (sünfaasiliselt), avaldavad mähised suurt induktiivtakistust, nõrgendadeski niiviisi häiresignaale. Niisugust drosselit kasutatakse näiteks impulsstoitelülituste sisendis ja väljundis ning ka spetsiaalsetes võrgufiltrites.

Ferriitdrosselid

muuda

Ferriitdrossel ehk ferriitfilter (ingl ferrite bead) on ühisfaasdrossel, mis saadakse kaabli ümber pikliku ferriitrõnga asetamisega. Magnetsüdamik, vaadeldaval juhul tegelikult ferriitmantel, moodustab koos selle sisse jäävate sinna- ja tagasisoontega sünfaasdrosseli, mille ühekeerulisteks mähisteks on mantli sisse jäävad kaablisoonte lõigud.

Ferriitfiltreid kasutatakse andmekaablitel sissetunginud välishäirete nõrgendamiseks ja vahelduvvoolu-toitejuhtmetel nende kaudu edasikanduvate häirete tõkestamiseks.

Ühest tükist ferriitsilinder paigaldatakse pistiku juurde ühenduskaabli valmistamisel. Valmiskaablile või kahesoonelisele ühendusjuhtmele saab asetada kahest poolsilindrist koosneva kokkuklõpsatava ferriitmantli.

Kirjandus

muuda
  • ENE, 2. kd. Tallinn, 1987, lk 164
  • Tehnikaleksikon" Valgus, Tallinn 1981, lk 73