Paide linnapea on Paide Linnavalitsuse juht.

Tööülesanded

muuda
 • 1) korraldab linnavalitsuse tööd ja linnavalitsuse istungite ettevalmistamist;
 • 2) esindab Paide linna ja linnavalitsust vastavalt seadusega, linna põhimäärusega ning linnavolikogu antud pädevusele;
 • 3) annab linnavalitsuse liikmete ja muude talle vahetult alluvate isikute kohta ning ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
 • 4) kirjutab alla linnavalitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele linnavalitsuse dokumentidele;
 • 5) esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsuse koosseisu;
 • 6) esitab linnavolikogule ettepaneku linnavalitsuse täiendava liikme kinnitamiseks ja linnavalitsuse liikme vabastamiseks linnavalitsuse liikme kohustustest ning palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;
 • 7) nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmiseks ametniku või vastava struktuuriüksuse juhi;
 • 8) esitab linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi;
 • 9) esitab huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras;
 • 10) täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;
 • 11) esindab Paide linna avalik-õiguslikes ja tsiviilõiguslikes suhetes kõigi tehingute tegemisel või volitab selleks teisi isikuid[1].

Paide linnapead

muuda
 • ...

Viited

muuda
 1. Paide linna põhimäärus § 57. Linnapea pädevus, RT IV, 29.08.2017, 15
 2. Kaufmann, Gcrichtsvogt und Stadthaupt Eduard Silsky, Paide Teataja = Вейсенштейнский Указатель = Weissensteiner Anzeiger, 1 juuli 1902
 3. Järva maavanemaks Hugo Juhvelt, Paide linnapeaks Artur Tire. Abilinnapeaks määrati Paul Pettäi, uueks maanõunikeks E. Marmei.
 4. "Paide linnapeaks valiti keskerakondlane Kersti Sarapuu". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. september 2018. Vaadatud 1. septembril 2018.
 5. Järva Teataja "Paide uueks linnapeaks sai Kaido Ivask" 17. märts 2011