Pada asulakoht

rauaajast pärinev asulakoht Lääne-Virumaal

Pada asulakoht on rauaajast pärinev asulakoht Lääne-Virumaal Padaoru idakaldal. Asulakoht paikneb ümber Pada linnamäe, selle põhja-, ida- ja lõunaküljel.[1] Asulakoha ala on kaitse all kolme eraldi arheoloogiamälestisena: asulakoha põhjaosa Tallinna-Narva maanteest põhjas,[2] kalmistu[3] ja asulakoha lõunaosa.[4]

Asulakoha leiumaterjal pärineb 7.–11. sajandist. Hiljem, 12.–13. sajandil on asulakoha idaosa kasutatud kalmistuna (Pada kalmistu).[5]

Viited

muuda
  1. Luik, H., Maldre, L., 2005. Bone and antler artefacts from the settlement site and cemetery of Pada in north Estonia. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th–31st of August 2003. Tallinn, lk 263.
  2. Asulakoht (põhjapoolne) kultuurimälestiste riiklikus registris, vaadatud 21.02.2018.
  3. Kalmistu kultuurimälestiste riiklikus registris, vaadatud 21.02.2018.
  4. Asulakoht (lõunapoolne) kultuurimälestiste riiklikus registris, vaadatud 21.02.2018.
  5. Eesti entsüklopeedia. 12. köide: Eesti A–Ü. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003, lk 389.