Pürotehnika on põlevate ja plahvatavate lõhkeainetega tegelev tehnikaharu.

Pürotehnika asjatundja on pürotehnik.

Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel.
Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks.

Pürotehniliste toodete klassid muuda

Pürotehnilises tootes sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning pürotehnilise toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt jaotatakse pürotehnilised tooted järgmistesse klassidesse:

  • klass I – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ja siseruumides (mänguilutulestik);
  • klass II – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja piiratud alal (väike ilutulestik);
  • klass III – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja aladel, mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine ilutulestik);
  • klass IV – pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt (suur ilutulestik);
  • klass T – tehnilise otstarbega pürotehniline toode.

Pürotehnilised tooted jaotatakse kasutamise otstarbest tulenevalt järgmistesse allklassidesse:

  • allklass T1 – peamiselt sisetingimustes kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, mille pürotehnilise efektiga ei kaasne mürgiste gaaside, sööbivate ainete ega raskete, teravnurksete või kuumade lenduvate osakeste teket;
  • allklass T2 – pürotehniline laskemoon ja signaalvahendid;
  • allklass T3 – väiksema ohtlikkuse tasemega põllumajandusotstarbeline või muu eriotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, sealhulgas tuletikud.