Pürolüüsigaasikromatograafia

Pürolüüsigaasikromatograafia (pürolüüsikromatograafia) on analüütilise keemia meetod, mis võimaldab uurida kõrgmolekulaarseid materjale sellele iseloomulike pürolüüsiproduktide (fragmentide) gaasikromatograafilise "sõrmejälje" põhjal.

Pürolüüsigaasikromatograafilise seadme skeem; siin on MS-detektor

Materjali proov inertses keskkonnas või vaakumis kuumutatakse kvartstorus plaatinatraadil kiiresti 600–1000°C. Seejuures suured polümeersed molekulid katkevad nõrgematest kohtadest andes madalama molekulmassiga lenduvad fragmendid. Need karakteersed fragmendid lahutatakse gaasikromatograafiliselt.

Sellel meetodil saadud kromatogrammidel on tavaliselt palju materjalile iseloomulike fragmentide piike. Seda kromatogrammi saab kasutada proovi materjali iseloomustava "sõrmejäljena". Meetod on osutunud kasulikuks sünteetiliste polümeermaterjalide, tekstiilmaterjalide, nafta ja naftasaaduste, värvide, biomolekulide jm identifitseerimisel. Seejuures võrreldakse tuntud ja uuritava materjali pürolüüsigaasikromatogramme.

Vaata kaRedigeeri