Püridiin on orgaaniline ühend, mis kuulub mittebensoidsete aromaatsete ühendite klassi. See on heterotsükliline ühend, mille struktuur on lähedane benseenile, kusjuures viimase molekulis üks C-H rühm on asendunud lämmastiku aatomiga. Püridiini keemiline valem on C5H5N.

Püridiini struktuurivalem

Püridiin on ebameeldiva lõhnaga värvitu vedelik. Omadused: kergesti süttiv, nõrgalt aluseliste omadustega, vees lahustuv; tihedus 0,9819 g/mL, sulamistäpp -41,6 C, keemistäpp 115,2 C.

Püridiin on laialt kasutatav solvendina ja orgaanilise sünteesi lähteainena.

Analoogühendeid muuda

Vaata ka muuda