Pöide põllumeeste konvent

Pöide põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Orissaare alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Muhu, Pöide ja Laimjala vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Vassili Tamm, Madis Peeker, Mihail Mundi, Anton Mägi, Mihkel Noor, Aleksander Kärner, Vassili Kärner, Feodor Evert, Aleksander Rei, Aleksander Nepper, Priidu Mägi, Jaan Klaar, Aleksei Küng, Joosep Tumma ja Aleksander Mustel. 11. juunil 1936 valiti konvendi esimeheks Aleksander Rei.