Pöördvõrdelisus

Pöördvõrdelisus ehk retsiprooksus on arvsuuruste x ja y vaheline seos, kus ühe suuruse kasvades väheneb teise suurus proportsionaalselt.

Definitsioon

muuda

Pöördvõrdelist sõltuvust kirjeldatakse valemiga

  või  

kus   ja   on muutujad ning   on konstant. Sümboliga   väljendatakse võrdelisust.

Pöördvõrdeline sõltuvus füüsikas

muuda

Pöördvõrdelise sõltuvuse mõistet kohtab tihti füüsikas. Näiteks Newtoni gravitatsiooniseadus ütleb, et kahe keha vaheline gravitatsioonijõud F on pöördvõrdeline nende kehade vahelise kauguse r ruuduga. Seda tähistatakse järgmiselt:

 

Pöördvõrdelise sõltuvuse kaudu on kirjeldatavad ka näiteks elektrostaatiline ja magnetiline vastastikmõju.

Vaata ka

muuda