Põrgu (budism)

Põrgu (sanskriti naraka, paali niraya) tõlkes “õnne puudumine”, on ümbersünni võimalus budistlikus mütoloogias kõige ja neist ka kõige ebasoodsam. Põrguid on erinevaid tüüpe ja suurusi, samuti on mitmetes suutrates nende loetelud erinevad. Põhiliselt jagatakse põrgud kaheksaks külmaks ja kaheksaks kuumaks põrguks, millele lisanduvad veel juhuslikud ja naabruses asuvad narakad. Külmad põrgud asuvad maailma äärtel. Juhuslikud põrgud võivad asuda igal pool.

Juhuslikud põrgud võivad tekkida mõne üksiku inimese või väiksema grupi karmast. Samuti võivad need olla sellised põrgud, kus ainult ühte inimest piinatakse.

Põrgusse sattuvad igasugused olendid, nende hulgas ka inimesed erinevate halbade tegude eest, millele on ka erinevad karistused. Peale piinarikast surma põrgus piinamise läbi, ärkavad olendid seal uuesti ning piinad võivad alata otsast peale. Kuid põrgupiinad ei kesta igavesti, Kui on vabanetud karma halbadest viljadest, võib iga olend uuesti sündida uuesti kõrgemas sfääris. Arvatakse, et ka Buddhad ning boddhisattavad võivad minna kaastundest põrgusse, et sealseid olendeid kannatustest vabastada ning nende teadvust kõrgematesse seisunditesse suunata.

Näiteks Paduma põrgu õudusi kirjeldatakse hoiatusena nendele, kes laimavad õpetajaid- nad lähevad põrgusse sajaks tuhandeks kolmekümne kuueks Nirabuddaks ja viieks AdiBuddhaks, mis on meie jaoks mõistetamatult pikk aeg. Kirjeldatakse piinu, mis seal aset leiavad - puud, mis on teravad, kui mõõgad, rauast postid ja tuleriidad ja kuumad rauast pallid. Selle elanikud on mustad, plekilised koerad, rongad ja maod.

  • Kaheksa kuuma põrgut*

Kuumad põrgud asuvad Dzambudvipa all ning piinad ja kannatused neis on seda hullemad, mida sügavamal nad asuvad. Iga põrgu neljas küljes asub naaber-põrgu. Põrgud on ülemisest alustades: Samjíva (taaselustuvad, uuestiärkavad), Kãlasútra (must nöör), Samghãta (kokkujooksvad), Raurava (nutvad), Mahãraurava (suuresti / palju nutvad), Tãpana (küttev), Prtãpana (palju küttev) ja Avíci ( ilma pääsuta).

Kõige alumine põrgu on kõige suurem ja seal veedetav aeg on ka kõige pikem, see ulatub tervete kalpadeni. Avici põrgu on kuubik, mille küljed on 20 000 yojanat. Põrgute asetuse ja suuruste kohta on erinevaid kirjeldusi. Esimene neist jagab maapinnasest Avici põrgu alguseni jäävad 20 000 yojanat järgmiselt: muda kiht (500 yojanat), savi kiht (500 yojanat) ja 19 000 yojana peale jaotuvad ülejänud 7 põrgut. Täpset arvu nende suuruse kohta ei ole antud.

Teine seletus asetab Avici põrgu 40 000 yojana sügavusele maa alla. Jagatud on nad nii, et seitse kuuma põrgut on kuubikud, mille küljed on 5000 yojanat pikad; nende peal asetsevad sinine, kollane, punane ja valge maakiht, millest igaüks on 1000 yojanat kõrge, selle kohal omakorda valge savikiht ja muda kiht 500 yojanat.

Kõige ülemises põrgus - Samjivas - tapetakse mõõkadega ning tapetud elustuvad taas , kui tuul puhub nende jäänustele ning nad elavad samad piinad uuesti ja uuesti läbi. Järgmises põrgus - Kãlasútras asetatakse pahategijad laudadele ning nende kehadele joonistatakse nööriga, mis koos musta tindiga, jooned, mida mööda patused siis lõhki lõigatakse. Samghãtas toimuvad erinevat sorti piinamised. Rauravas piinatavad nutavad kuna nende piinad on viidud säärase suuruseni. Järgmises põrgus Mahãrauravas on nende piinad veelgi suuremad, nii et nad nutavad veelgi rohkem. Tãpanas kannatavad kurjategijad leekide läbi.Pratãpanas on leegid veelgi valusamad

Genshin, jaapani munk kirjeldab oma teoses “Essentials of salvation” Samghãta põrgut järgmiselt:

Põrgu deemonid püüavad kinni need, kes on sinna põrgusse kukkunud ja panevad nad elama metsa, milles asuvate puude lehed on teravad nagu möögad. Kui kurjategijad vaatavad üles, näevad nad puudelatvades ilusaid, hästi riietatud naisi ja kohe hakkavad üles ronima ja puulehed lõikavad nende kehasid. Kui nad üles jõuavad on nende kehad täiesti katki ja nad avastavad, et naised on äkki hoopis puude all ning vaatavad üles silmis kirg ja suul sõnad “olen just armastusest sinu vastu siia tulnud, miks küll ei tule sa alla, kus mina olen ja ei emba mind”. Naisi nähes haarab ka kurjategijaid kirg ning nad hakkavad uuesti alla ronima. Alla jõudes kordu kõik taas. See jätkub 10 triljonit aastat. Nende kannatuse põhjuseks on nende endi meel ja lõputu piinaring nende iha, mis neid taga ajab.

Selle põrguga on seotud 16 erinevat põrgut. Nende hulgas põrgu, mida kutsutakse Kurja-nägemise Kohaks. Sinna satuvad need, kes on teinud halba teiste inimeste lastele. Siin näevad nad oma lapsi põrgusse kukkumas ning deemonite poolt piinatamas - neile rauast vitsasid, väikeseid puure ja konkse sugu-elunditesse torkamas. Selline vaatepilt täidab kurjategijad nii suure armastuse ja kahjutundega, et nad ei suuda vaatepilti taluda. Kuid siiski peetakse seda piina väiksemaks, kui piina, mida tekitab tule läbi põletamine. Kui neid on piinatud psüühiliselt hakatakse nende keha piinama. Nad pannakse pea peale seisma ning nende olulised organid ning sisikond põletatakse sulatatud vasega, mida kallatakse kehasse päraku kaudu ja mis peale siseorganite põletamist suust välja voolab. Need vaimsed ja füüsilised piinad kestavad sadu tuhandeid aastaid.

On veel üks eriline põrgu, mille nimi on Palju Kannatust, kuhu kukuvad need, kes on tegelenud kurja sodoomiaga. Nende karistuseks on näha mehi, kellega neid olid suhted, nii et nende kehad põlevad ihast. Kui nad neile lähenevad ja neid embavad, siis nende kehaosad lagunevad laiali ja hajutuvad laiali.

Igal kaheksal põrgul on neli sissekäiku. Iga sissekäik juhib nelja tüüpi alapõrgusse (utsada), mis teeb kokku 128 alapõrgut. Need neli tüüpi on Kukúla (sõkaldega köetud), Kunapa (laibad ja sõnnik), Ksuramãrga (teradega tee) ja Nadí Vaitaraní (põlev jõgi).

Esimeses alapõrgus peavad pahategijad kõndima üle kuuma tuha, teises nad püherdavad laipadest ja sõnnikust soomülkas ning vaglad sisenevad nende naha alla närides luu kuni üdini.

  • Kolmandat on omakorda kolme sorti.

Teradega kaetud tee, kus tuleb kõndida teel millel on ülespoole mõõgaterad. Teradega mets, kus lõikavad lehed langevad, kui tuul puhub, lõigates ära käsi ja jalgu, mida siis mustade täppidega koerad söövad Mõõkadest mets, kus mõõgateraga ähvardatakse kurjategijad ning sunnitakse neid ronima puu otsa, mille tüve ümbritsevad mõõgad, nii et kui nad ronida üritavad, lõigatakse nad tükkideks., aga kui nad peatuvad tulevad rongad ning nokivad neil silmad peast ja söövad need. Neljas alapõrgu on kujult pikk ja kitsas kraav või jõgi, mis põleb, kuhu sisse kurjategijad visatakse, kui nad proovivad välja saada, siis valvurid lõikavad neil käed otsast.

  • Kaheksa külma põrgut

Külmad põrgud asetsevad kõrvuti kuumadega. Nagu võibki arvata piinavad nad kurjategijaid külmaga. Külmad põrgud on ArBuddha (mädanik, paistetus), kus sinnasattunute nahale tekkib külma tõttu lööve. NiraBuddhas on külm veelgi intensiivsem, nahk laguneb lööve tõttu. Järgmise kolme põrgu nimed kirjeldavad selles asuvate piinatavate karjeid - Atata, Hahava, Huhuva. Viimased kolm on Utpala, Padma ja Mahãpadma, mis on lootoslille nimed ja vihjavad põrguvärvidele, vastavalt siis sinine, punane ja karmiinpunane. Hilisemate seletuste kohaselt on need värvid hirmuäratavad sellepärast, et vastavat värvi põrgus on ihu, mis külma käes lõhkeb, nii et keha meenutab sama värvi lootoslille.

  • Budistliku põrgu mõiste India päritolu

Mahãbhãrata viimases osas kirjeldatakse põrgut. Sarnaselt Manu seadustele, kus on nimekiri 21 põrgust, mille hulgas on ka termin naraka, mis võis seal tähendada põrguid üldiselt, või ka ühe teatud põrgu nime. Dzainistlikes ja brahmanistlikes tekstides on mitmeid sarnaseid elemente, mis näitavad, et nad on pärit samast allikast. Samuti on budistlike põrgutega. Igatahes on raske otsustada, milline religioon mõjutas teist, kuna inimesed kasutasid väga vabalt teiste ideid omadena.

  • Loomade maailm

Loomi kirjeldatakse, kui olendeid, kes on võimelised liikuma horisontaalselt. Nad võivad elada vees, maal ja taevas, kuid pärit on nad ookeanist ja hiljem liikusid maale ja taevasse. Budistid usuvad, et olendid sünnivad ümber loomadeks halva karma tõttu. Neil on olemas ka võimalus sündida uuesti inimesena. Peab märkima, et aeg-ajalt elavad mõned loomad näiteks kassid ja koerad paremat elu, kui inimesed tänu nende mineviku heale karmale.

  • Preetade maailm

Preetad e. näljased vaimud on surnud hinged. Nälja idee on hiljem liidetud, et rõhutada nende kohutavat olukorda. Nad elavad kas metsades või puude otsas või põgenevad sellest maailmast taevasse; teised elavad aukudes, mis on täidetud väljaheidetega ja kannatavad pideva nälja all. Neid kujutatakse pikkade väljaveninud kaeladega ning kõhtudega, mis ripuvad lotakalt, ja kuigi nende maailm on viljakas ei saa nad kunagi isu täis ja nälgivad kuna nad ei saa nad midagi suu kaudu süüa. Näljaste vaimude valitsejaks on Jama.

Jaapanis on nende nimeks Gaki, kellel on veel lisaks võime võtta ükskõik milline kuju ja, kuigi neil on võime halba teha, vajavad nad inimeste sümpaatiat ja kaastunnet. Bhutaanis ja Birmas on nad tuntud kui Bhutad, Krodha lapsed, kelle mees on Bhuta. Pahatahtlikud vaimud, vampiirid, kes ei salli inimesi ning elavad surnuaeades. Need, kes on surnud vägivaldset surma, sünnivad bhutadena, nad ei puhka kunagi ja sellepärast saab neid vältida maas lamades.

Näljased vaimud ei ole vaimud selles mõttes, et nad oleksid ilma füüsilise vormita - nad on deformeerunud kujult mis on erinevad suuruselt, kuid on tavaliselt paljale silmale nähtamatud. On olemas spetsiaalne raamat -“Petavatthu”, mis tegeleb ainult nende lugudega nendest olenditest.

Neid võib jagada nelja kategooriasse:

  • Vantãsikas, kes toituvad väljaheidetest,
  • Khuppipãsino, kes kannatavad janu ja nälja käes,
  • Nijjhãmatanhika, kes piinlevad janu käes ja
  • Paradattúpajívino, kes elavad teiste kingitustest. Viimased jagavad meriiti oma elavate sugulastega, kes on nende nimel toime pannud häid tegusid ja seetõttu võivad ka edasi minna paremasse elusse.

Asurate maailm

Asurad on olendid, kes elavad meres, mis ümbritseb Meru mäge. Nad on madalamal kui inimesed, kuid kõrgemal kui loomad. Enamasti on nad hirmuäratavad olendid, kuna nad kasutavad oma suurt jõudu kurjadel eesmärkidel.

Kõige kuulsam asura on Rãhula Asura. Ta valitses Meru mäest põhja jäävat järve, kuid ei olnud rahul sellega, et päike, kuu ja 33 jumalat ületasid kogu aeg tema territooriumi. Niisiis võitles ta Indraga ja ähvardas teha päikesest ja kuust endale kõrvarõngad. Mõnede allikate kohaselt tuleb ta vahel oma riigist välja, et vaadata taevalikke neitsisid, kuid kuna päike on nii ere ja ta ei saa neid näha, siis katab ta päikese parema käega, põhjustades sellega päikesevarjutuse.

Asurad peavad jumalatega igavesti kestvaid lahinguid, Tüli põhjuseks on müütiline puu Tšittapãtãli, mille juured on asurate maailmas, kuid viljad jumalate valduses, kuid nad jäävad alati kaotajateks. Vadzrajaana mütoloogias sümboliseerivad nad kadedust.

öeldakse asurate kohta, et nad on sarnaselt preetadele kannatavad olendid ja neid peaks eristama nendest asuratest, keda vastandatakse devadele.