Põlgaste pansionaat

(Ümber suunatud leheküljelt Põlgaste Pansionaat)

Põlgaste pansionaat on munitsipaalasutus (pansionaat), mis asub Põlva maakonnas Kanepi vallas Põlgaste külas aadressil Saia tee 2[1].

Pansionaat avati 2009. aasta oktoobris Põlgaste koolimajas valminud juurdeehitises. Samas majas asub veel lasteaed, lastehoid ja raamatukogu-külakeskus.[2]

Pansionaat asub looduskaunis kohas oma aia ja sillutatud kõnniteedega. Aias on paviljon, mis kaitseb vihma ja tuule eest.[3]

Põlgaste pansionaat on ettevõte, kes osutab ööpäevaringset üldhooldusteenust Kanepi valla elanikele ning vabade kohtade olemasolul ka teistele klientidele. Asutust haldab Kanepi vald. Pansionaadi kahel korrusel on kokku 12 tuba: 3 ühekohalist, 8 kahekohalist ja 1 kolmekohaline tuba. Põlgaste pansionaadis on kohti 22 kliendile: 21 kohta üldhooldusteenuseks ja 1 koht intervallteenuse osutamiseks.[3]

Põlgaste pansionaadi kohamaks on 630 eurot kuus, millele lisandub isiklikuks otstarbeks kasutatud ravimite ja hügieenivahendite ning mähkmete maksumus [4].

Põlgaste pansionaadi eesmärgid ja ülesandedRedigeeri

Eesmärk on tagada eakatele või puuetega inimestele selline hooldus ja rehabilitatsioon, mis vastab nende eale ja seisundile [5].

Pakutavad teenused on [5]:

1) hooldus;

2) päevahoid;

3) klientide rehabilitatsioon;

4) esmatasandi arstiabi;

5) sotsiaalnõustamine;

6) huvialased tegevused ning suhtlus;

7) lähedase või eestkostja puudumisel matuse korraldamine.

Põlgaste pansionaadil pole võimalik pakkuda hooldusteenust raske dementsussündroomiga inimestele. [3]

Põlgaste pansionaadi personalRedigeeri

Pansionaati juhib juhataja, kes korraldab pansionaadi tegevust ning vastutab selle ülesannete täitmise eest [5]. Personali hulka kuulub kuus hooldustöötajat, üks tegevusjuhendaja, kaks kokka ja kaks majahoidjat. [2]

ViitedRedigeeri

  1. Põlgaste Pansionaadi moodustamine. (2009). Riigi Teataja, KO 2009, 143, 1923, 24.09.2009. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13221373
  2. 2,0 2,1 Drenkhan, M. (2016, 1. detsember). Põlgaste Pansionaadi seitse aastat. Kanepi Teataja, lk 3.
  3. 3,0 3,1 3,2 Kanepi Vallavalitsus. Põlgaste Pansionaat. Loetud aadressil http://kanepi.kovtp.ee/polgaste-pansionaat
  4. Põlgaste Pansionaadi kohamaksu kehtestamine 2018. aastaks. (2017). Riigi Teataja, RT IV, 30.12.2017, 54, 20.12.2017. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/430122017054
  5. 5,0 5,1 5,2 Põlgaste Pansionaadi põhimäärus. (2009). Riigi Teataja, KO 2009, 80, 1130, 23.04.2009. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13176123