Põhi

üks neljast põhiilmakaarest
(Ümber suunatud leheküljelt Põhjakaar)
 See artikkel räägib ilmakaarest; matemaatika mõiste kohta vaata artiklit Põhi (matemaatika); veekogu põhja kohta vaata artiklit Põhi (hüdroloogia)

Põhi (N) on põhi-ilmakaar, mille asimuut on 0 ehk 360 kraadi. Põhi on lõuna vastasilmakaar.

Tähise N tähendus on portugali ja hispaania keeles norte, itaalia ja prantsuse keeles nord, hollandi keeles noorden, saksa keeles Norden ja inglise keeles north.

Põhjakaart on Eesti kirjakeele algusaegadel saksa kirjamehed märkinud ka nimetusega Paiwata pôhl [1].

Asukoht põhjaosas Eesti sümboolikas

muuda

Asukohale Eesti mandriosa põhjakaldal viitab hõbedane kaheksaharuline (põhja)täht Harku valla vapil.

Nimetus

muuda

Ilmakaare nimetuse "põhi" etümoloogia on ebaselge. Teoses "Eesti astronomia" (1899) väidab Jakob Hurt et ilmakaare nimetus "põhi" tuleneb Põhjanaelast: "Waatame meie põhjanaela poole, siis waatame põhjapoole ja meie anname selle nime "põhi" ka neile paikadele maa pääl, mis põhjanaela tähe all seisavad. Nii on Eesti nimi "põhi" sündinud."[2] Samas mõned teised allikad viitavad et nimetus "põhi" tuleneb püstkoja tagaosa nimetusest[3], võttes aluseks saamide püstkoja (saamide goahti) pära- või tagaosa tähistavat nimetust boaššu.

Viited

muuda
  1. Szilárd Toth (2006) "Põhjakaare nimetus Johannes Gustlaffil ja Heinrich Gösekenil, Paiwata pôhl või pehwa pohl?" Emakeele Seltsi aastaraamat 52, 152–157
  2. Hurt, J. (1899) Eesti astronomia, lk 24.
  3. Erzsebet Beöthy (1967) "Die Bezeichungen für Himmelsrichtungen in den finnisch-ugrischen Sprachen." Indiana University Press, Uralic and Altaic Series, vol 84, lk 56.