Põhja-Eesti maastikuvaldkond

Põhja-Eesti maastikuvaldkond on maastikuvaldkond Madal-Eesti põhjaosas, millele on iseloomulikud maapinnalähedane paene aluspõhi, karstiprotsessid ja kultuurmaa suurem osatähtsus. Põhja-Eesti maastikuvaldkonda kuuluvad Soome lahe rannikumadalik, Viru- ja Harju lavamaa.