Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Mittetulundusühing Pärnumaa Omavalitsuste Liit on Pärnumaa kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus. Liidu ametlik nimi on Mittetulundusühing Pärnumaa Omavalitsuste Liit, lühendatult POL. Liidu nime ametlik tõlge inglise keelde on Association of Local Authorities of Pärnu County.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on organisatsioon, mis ühendab Pärnu maakonna omavalitsusi. Liit muu hulgas esindab maakonda ja maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides.

Liidu tegevuse eesmärgid:

 • kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine
 • ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine
 • maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine
 • demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine
 • maakonna ja oma liikmete esindamine
 • koostöö arendamine
 • info ja kogemuste vahetamine
 • oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine
 • liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine
 • seaduse või lepinguga liidule pandud kohustuste täitmine.

Liidu ajalugu

muuda

Liit loodi 22. jaanuaril 1992.[1]

Asutajaliikmeteks olid 10 Pärnumaa esmatasandi omavalitsust: Halinga, Häädemeeste, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tori ja Uulu vallad ning Pärnu-Jaagupi alev ja Kilingi-Nõmme linn. Esimeses põhikirjas sätestati, et POL on valdade, linnade ja alevi volikogude vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine ning koostöö omavalitsusi puudutavates küsimustes.

POL-i liikmete arv on pidevalt muutunud, Pärnumaa kohalikud omavalitsused pole veel kõik korraga POL-i liikmed olnud. Liikmete arv on aja jooksul muutunud olles vahemikus 6-23 (omavalitsuste arv vähenenud 24-lt 7-ni). 2006. a. astus esmakordselt POL-i liikmeks Pärnu linn, maakonna suurim omavalitsus.

Liidu liikmed

muuda

Häädemeeste vald

Lääneranna vald

Põhja-Pärnumaa vald

Pärnu linn

Saarde vald

Tori vald

Liidu komisjonid

muuda

Viited

muuda
 1. http://pol.parnumaa.ee/juhtimine (vaadatud 04.11.2017)

Välislingid

muuda