Pärnu praostkond

Pärnu praostkond on luteri kiriku praostkond Eestis. See moodustati 1637. aastal Tartu piiskopkonna diötseesi (välja arvatud stifti) aladest.

Pärnu praostkond
Asutatud 1637
Tegevuspiirkond Pärnu maakond
Juhtkond Pärnu praostkonna praost
Pärnu Eliisabeti kirik

Tänapäeval on EELK Pärnu praostkonnas 12 kogudust:

Pärnu praostkonda on kuulunud:

Ajalugu

muuda

1636. aastal loodi Liivimaal, superintendent Hermann Samsoni eestvõttel Liivimaa kindralkubermangus[1] kuus praostkonda, millest Eesti alal asusid Narva, Pärnu ja Tartu praostkonnad. Pärnu praostkonda kuulusid[2]Pärnumaa ja Viljandimaa Pärnu, Karksi, Ruhja, Viljandi, Helme, Tarvastu, Härgmäe, Ēvele, Salatsi kirikukihelkonnad, Vainiži lossilään.

Pärnu praostkonna jaotamisest kahe - Pärnu ja Viljandi praosti vahel on andmeid 1671. aastast. 1740. aastast jagati Venemaa keisririigi Riia kubermangu Pärnu maakonna: 1) Pärnu; 2) Tori; 3) Helme; 4) Tarvastu; 5) Halliste ja Karksi; 6) Paistu; 7) Viljandi; 8) Suure-Jaani; 9) Saarde; 10) Audru; 11) Tõstamaa; 12) Pärnu-Jaagupi; 13) Vändra kihelkonnad (Pärnu- ja Viljandimaal) maakohtu ja Pärnu praostkonda[3]. Venemaa keisririigi asehalduskorra ajal (1784–1796) nimetati Pärnu 2. praostkond ümber Viljandi praostkonnaks. Venemaa keiser Paul I ukaasiga 26. veebruarist 1797. aastal taastati asehalduskorra-eelne halduskord.

1804. aastal jagati Põhja-Liivimaal asuvate Liivimaa kubermangu praostkondade piirid ümber, sh taastati Viljandi praostkond. Pärnu praostkonda kuulusid: Audru, Halliste ja Karksi, Mihkli, Pärnu-Jaagupi, Saarde, Tori, Tõstamaa ja Vändra kihelkond.

Vastavalt 1832. aasta 28. detsembri Uue evangeelse luteri kiriku seadusele, moodustati Venemaa keisririigis konsistooriumiringkonnad. Venemaa Evangeeliumi Luteriusu Kiriku VELK Liivimaa konsistooriumipiirkonna Pärnu praostkonda (saksa keeles Pernausche Präpositur) kuulusid Pärnu kreisi kihelkondade ja Pärnu linna kiriku kogudused:

20. sajandi alguses olid Pärnu praostkonna kirikukihelkonnad Pärnu kreisis Pärnumaal: Pärnu linna Saksa Nigula khk, Pärnu Eliisabeti khk, Audru kihelkond, Tõstamaa kihelkond, Mihkli kihelkond, Jakobi kihelkond, Vändra kihelkond, Tori kihelkond, Häädemeeste kihelkond, Saarde kihelkond, Halliste kihelkond, Karksi kihelkond[4].

1917. aastal Tartus toimunud I kirikukongressil võeti vastu otsus kiriku korraldamise kohta vaba rahvakirikuna ja 18. veebruaril 1918. aastal ühendati Liivimaa kubermangu Lõuna-Eesti ala ka kiriklikult Eestimaaga. 18.02.1919 kinnitatud Eesti Ajutise Valitsuse määruse põhjal allutati kõik luteriusu kogudused Eestis Eestimaa konsistooriumile.

Praostid

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda