Osaluseksperiment

Osaluseksperiment on reporteritöö vorm, milles ajakirjanik reaalsusega mängides ja iseennast või vaatlusobjekti uude rolli asetades teadlikult tegutseb, luues tegevuse kaudu artikli sisu. Osaluseksperimenti saab kohati paigutada ka uuriva ajakirjanduse alla.

Peamiselt ajakirjaniku rolli ja eesmärgi järgi jaguneb osaluseksperiment nelja alaliiki:

  • immersioon, kus ajakirjanik võtab endale uue rolli ja sulandub keskkonda, et kogeda ja seejärel näidata lugejale läbi sügavalt isikliku kogemuse pilti teatud inimgrupi või -tüübi maailmast (kodutud, puudega inimesed jne);
  • infiltratsioon, kus ajakirjanik võtab uue identiteedi eesmärgiga paljastada seaduse- ja moraalinormide rikkumist jms pahategusid mõnes (salajases) ühingus, organisatsioonis, kompaniis vms. Tegu on uuriva ajakirjanduse alaliigiga;
  • osaluskatse, kus ajakirjanik katsetab enda peal mõnd ainet või tegevust eesmärgiga kontrollida nii kaaskodanike, institutsioonide ja asutuste pädevust. Osaluskatse võib olla ka meelelahutusliku sisuga. Identiteedi varjamine pole siinkohal oluline;
  • elukutsevahetus, kus ajakirjanik katsetab mingi kindla perioodi kestel mõnd teist elukutset ja vahendab saadud kogemust. Elukutsevahetusi tehakse nii ajakirjaniku identiteeti säilitades kui ka minetades.