Oruliustik ehk alpi liustik ehk mäestikuliustik on liustikutüüp. Oruliustik erineb jääkilpidest ja jäämütsidest selle poolest, et jää ei valgu liustiku keskmest suvalises suunas, vaid liigub mööda liustiku pikkusega võrreldes suhteliselt kitsast sängi.

Šveitsis asuv Aletschi liustik on oruliustik

Termineid "oruliustik", "alpi liustik" ja "mäe(stiku)liustik" peetakse tavaliselt samatähenduslikeks, ehkki alpi liustikuks nimetatakse tihti ainult pikki "jääjõgesid". Oruliustike seas eristatakse veel ka orvandi-, oskulaarseid, ripp- ja jalamiliustikke.