Ornament (muusika)

Ornament on muusikas meetrilise struktuuri väliste helide kogum, mis ei ole meloodia või harmoonia edasikandmiseks esmavajalikud, kuid mille eesmärk on dekoratiivse detailsuse lisamine ja esitaja väljendusvabaduse suurendamine.

Ornamendi näide

Ornament võib olla esituse käigus improviseeritud või teose noodikirja sisse kirjutatud.

Ornamente on mitut liiki, nt triller, mordent, grupeto, glissando.

Vaata ka muuda