Organokatalüüs

Organokatalüüs tähendab keemilise reaktsiooni kiiruse tõstmist madalmolekulaarse orgaanilise ühendiga, mille molekul sisaldab mittemetalset heteroaatomit.

Kõige sagedamini on organokatalüsaatorid sekundaarsed amiinid, mis moodustavad substraadiga enamiine (need reageerivad kui nukleofiilid) või kasutatakse imiiniumsooli (need reageerivad kui elektrofiilid). Seejuures enamasti osalevad protsessis katalüsaator-substraat kovalentsed sidemed, mistõttu reeglina on vajalik küllalt suur katalüsaatori hulk (20-30 moolprotsenti).

Kiraalsete organokatalüsaatorite kasutamisel genereeritakse stereoselektiivselt uus kiraalsuskese, sel juhul on tegu asümmeetrilise katalüüsiga.

Organokatalüüs erineb ensüümkatalüüsist (biokatalüüs), kus katalüsaator on orgaaniline looduslik biopolümeer, ja erineb metallkatalüüsist, kus orgaaniline ühend on vaid ligandina.

Vaata ka muuda