Ordulinnus

Ordulinnus oli Eestis ja Lätis Liivi ordule kuulunud sõjaline tugipunkt ja ordukonvendi asukoht, mida valitses komtuur või foogt. Laiemas mõttes tähendab see väljend ka teiste sõjaliste rüütliordude linnuseid väljaspool Eestit. Eriti tuleks Eesti kontekstis siin silmas pidada Saksa ordu linnuseid kunagisel Preisimaal (tänapäeval jagatud Kaliningradi oblasti ja Poola vahel), sest Liivi ordu allus Saksa ordule ning vastastikused mõjud olid seetõttu väga suured.

Liivi ordu valdused aastatel 1346(1347)–1558

Ükski ajalooline ordulinnus pole Eestis tervena säilinud. Kõige paremini on säilinud (ja taastatud) Narva ordulinnus, üsna palju on alles ka Rakvere ordulinnusest (mõlemad on rekonstrueeritud muuseumiks). Saksa ordu aladel on vaatamisväärseim Marienburgi ordulinnus (poola keeles Malbork), mis oli keskajal Saksa ordumeistri residentsiks. Tänapäeval asub see Poola aladel ning on restaureerituna muutunud Poola üheks külastatavaimaks arhitektuurialaseks vaatamisväärsuseks.

Ordulinnuses oli korraldatud linnuse majanduse juhtimine, ametis olid majandusülemad, talliülemad, laekurid, veski- ja köögimeistrid. Posti ja kirjavahetuse eest hoolitses kirjamarssal, kelleks oli mõni vanem orduvend. Kirjakandjateks olid käskjalad, kelleks olid sageli vabatalupojad. Ordu teenistuses olid veel mitmesugused käsitöölised, nagu sepad, pagarid, kingsepad, rätsepad, keda nimetati poolvendadeks, riietuse järgi aga hallimantlimeesteks. Tähtsal kohal olid preestervennad, kes pidasid kiriklikke talitusi.

Viljandi ordulinnus oli kunagi võimsamaid linnuseid Liivimaal.

Keskaegsed ordulinnused EestisRedigeeri

 
Linnused Olaus Magnuse kaardil "Carta Marina" aastast 1539

Siia tuleks lisada veel Kursi ordulinnus (saksa Talkhof), mis tõenäoliselt ka olemas oli. Kursi linnuse asukoht ei ole erinevalt eelmistest aga täpselt teada ning selle varemeid ei ole leitud (arvatakse vaid, et see asus hilisema Puurmani mõisasüdame asukohas Pedja jõe paremkaldal). Seetõttu kahtlevad mõned uurijad selle linnuse olemasolus.

Keskaegsed ordulinnused LätisRedigeeri

Keskaegsed ordulinnused PreisimaalRedigeeri

 
Ordulinnused Preisimaal
 
Olsztyni (saksa Allenstein) ordulinnus
 
Kwidzyni (saksa Marienwerder) ordulinnus
 
Nidzica (saksa Nibork) ordulinnus
 
Radzyń Chełmiński (saksa Rehden) ordulinnuse varemed
 
Świecie (saksa Schwetz) ordulinnus

Ordulinnused LeedusRedigeeri

Ordulinnused VenemaalRedigeeri

Ordulinnused Kaliningradi oblastis:

Ordulinnused PoolasRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

KirjandusRedigeeri

VälislingidRedigeeri