Operaator (matemaatika)

Operaator on matemaatikas teatav kujutus ehk funktsioon. Tegu pole rangelt määratletud matemaatilise mõistega. Sageli nimetatakse operaatoriks sellist kujutust või funktsiooni mille lähte- ja sihthulk kuuluvad mõnda funktsiooniruumi või vektorruumi.

Vaata ka

muuda