Oktoobrilaps

(Ümber suunatud leheküljelt Oktoobrilapsed)

Oktoobrilapsed (vene keeles октябрята, ainsuses октябрёнок) olid Nõukogude Liidus kooli pioneerimaleva juures tegutsenud, rühmadesse koondatud 7–9-aastased lapsed, keda pioneeride või kommunistlike noorte seast valitud juhtide suunamisel valmistati ette astuma Üleliidulisse V. I. Lenini nimelisse Pioneeriorganisatsiooni.

Nimetus pärineb aastatest 19231924, mil Moskvas tekkisid esimesed lasterühmad, kuhu võeti 6–7-aastaseid lapsi, kes olid sündinud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastal 1917.

Oktoobrilaste rühmad moodustati koolide algklassides ja need tegutsesid kuni oktoobrilaste pioneeriks astumiseni ja pioneerirühmade moodustamiseni. Üheksa-aastaselt, kui lapsed olid koolis juba 3. klassis, astusid nad Üleliidulisse V. I. Lenini nimelisse Pioneeriorganisatsiooni, mida juhtis Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ülesandel Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing.

Oktoobrilapseks vastuvõtmisel anti igale lapsele oktoobrilapse rinnamärk – punane viisnurk Lenini lapsepõlveportreega. Oktoobrilaste rühm, mille moodustas kooliklass, koosnes allüksustest, mida nimetati tähekesteks (звёздочки). Sealt pärineb ka Nõukogude Eesti lasteajakirja Täheke nimetus. Iga täheke koosnes viiest lapsest ja seda juhtis pioneerirühmast valitud pioneer.

Oktoobrilaste tegevus kulges õpetajate ja pioneeride juhtimisel peamiselt mängulises vormis.[viide?]