Oksiidsed mineraalid

Oksiidsed mineraalid on mineraalid, mis sisaldavad hapniku ja metallilise elemendi ioone.

Tähtsamad oksiidsed mineraalid on hematiit, magnetiit, rutiil, tsinkiit jne.

Oksiidsed mineraalid on majanduslikult väga olulised, sest on peamised tina, raua, alumiiniumi, tsingi, kroomi, titaani ja mangaani allikad.

Oksiidsed mineraalid võivad kristalliseeruda aktsessoorsete mineraalidena tardkivimeis, kuid sageli on nad vastavat metalli sisaldava kivimi keemilise murenemise tulemuseks.

Vaata ka

muuda