Oblastilise alluvusega linn

Ukraina haldusüksuse tüüp

Oblastilise alluvusega linn oli haldusüksuse tüüp Ukrainas alates 1932. kuni 2020. aastani.

Sellised linnad allusid otse 1. järgu haldusüksustele (oblastitele), kuulumata mõne 2. järgu haldusüksuse (rajooni) koosseisu.