Oblastilise alluvusega linn

Ukraina haldusüksuse tüüp

Oblastilise alluvusega linn on haldusüksuse tüüp Ukrainas.

Sellised linnad alluvad otse 1. järgu haldusüksustele (oblastitele), kuulumata mõne 2. järgu haldusüksuse (rajooni) koosseisu.