Oberleutnant (otsetõlkes ülemleitnant) oli Wehrmachti ja politseiüksuste sõjaväeline auaste. Oberleutnant vastas leitnandile ja SSis ning SDs Obersturmführerile. Oberleutnandist ühe astme võrra kõrgemal oli Hauptmann ning ühe astme võrra madalamal Leutnant.