Nurkkiirendus on nurkkiiruse muutumise kiirus.

Selle tähis on β (beeta) ja mõõtühik radiaan sekundi ruudu kohta ().